Konferenca:
Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trajanje konference: 1 -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9:00-14:30

Tema

Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

Na praktičen in uporaben način vam bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri čezmejnem kadrovanju.

Termin

 Naslednji termin: 12.2.2019

Program konference - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Trend naraščanja zaposlovanja tuje delovne sile na slovenskem trgu dela je v veliki meri posledica strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem (npr. nizka stopnja nezaposlenosti na eni ter težko zaposljive brezposelne osebe na drugi strani) ter slabih demografskih kazalcev (upokojuje se več delavcev, kot jih vstopa na trg dela).

Brez dobrega poznavanja postopkov zaposlovanja tujcev se v praksi podjetjem velikokrat pripeti, da prihaja do vložitve nepopolnih vlog za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo ter posledično do podaljševanja obdobja odločanja pristojnih organov v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Seveda pa veliko slovenskih delodajalcev, ki zaposluje tujo delovno silo svoje poslovne priložnosti išče na notranjem trgu EU. V tem kontekstu lahko govorimo o čezmejnem izvajanju storitev z napotenimi delavci. Pri tem pa je zelo pomembno tudi dobro poznavanje pravil ter pogojev pod katerimi se lahko v okviru EU zakonito opravlja čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci.

Delovno pravni vidiki zaposlovanja tujcev ter napotitve delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev

 1. Problematika zaposlovanja tujcev ter delovnopravni vidiki napotitve delavcev
  (Predavatelj: Grega Malec, vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ)

Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v Republiki Sloveniji:

 • predstavitev trenutnega stanja na področju zaposlovanja tujcev,
 • aktualne spremembe zakonodaje,
 • predstavitev konkretnega primera zaposlitve tujca po korakih.
 • novosti in posebnosti elektronskega vlaganja vlog za delovna dovoljenja

Čezmejno izvajanje storitev:

 • predstavitev problematike čezmejnega izvajanja storitev v luči kršenja pravil,
 • predstavitev novosti na ravni EU,
 • aktualne spremembe nacionalne zakonodaje.

 1. Pogoji za izdajo obrazca A1 in postopek - izkušnje iz prakse
  (Predavatelj: Roman Kimovec, ZZZS, Področje za urejanje zavarovanj in za mednarodnozdravstveno zavarovanje)

ZZZS izdaja obrazce A1 za napotene delavce in za delavce, ki običajno delajo v več državah EU. Z obrazcem A1 se v drugi državi EU izkazuje, da za delavce ves čas veljavnosti velja slovenska socialna zakonodaja. Od leta 2018 so z uveljavitvijo Zakona o čezmejnem izvajanju storitev natančneje določeni pogoji in postopek izdaje obrazca A1, postopek pa je tudi pospešen.

 • pogoji za pridobitev A1 za napotene delavce (člen 12 Uredbe 883/04) in
 • način ugotavljanja teh pogojev,
 • določitev zakonodaje v smislu člena 13 (za šoferje, serviserje…) in za ostale kategorije
 • delavcev pri enem delodajalcu (gradbeništvo, turistični delavci, ...),
 • pristojnost, postopki in delo enot ZZZS-ja v zvezi s temi postopki, s poudarkom na členu 12,
 • predlogi sprememb zakonodaje, ki izhajajo iz prakse.

 1. Inšpekcijski nadzor pri postopkih zaposlitve delavca v tujini in tujega delavca pri nas ter priporočila IRSD
  (Predavateljica: Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo)

 1. Davčne posebnosti pri zaposlovanju tujcev
  (Predavateljica: Irena Kamenščak)

Pri sodelovanju s poslovnimi partnerji v tujini in izvajanju dela v tujini je potrebno poznavanje posebnih pravil, ki urejajo področje čezmejnega izvajanja storitev z napotenimi delavci. V okviru tega področja pa je pomemben tudi davčni vidik (predvsem vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost).

 • kdaj govorimo o službeni poti in kdaj o napotitvi,
 • kaj lahko delavcem povrnemo neobdavčeno v enem in kaj v drugem primeru,
 • kakšne so davčne ugodnosti v primeru napotitve delavcev na delo v tujino.

Udeleženci lahko predavateljem vnaprej posredujete morebitne dileme oz. vprašanja iz obravnavane tematike na naslov konference@konference.si (vprašanja sprejemamo do 10 dni pred dogodkom).

Datum, čas in kraj izvedbe srečanja:

 1. 2. 2019, od 9. do 15. ure,

Radisson Blu Plaza hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Kotizacija: 188 EUR + DDV

Ne zamudite UGODNOSTI:

 • za prijave do 23.1.: kotizacija 127EUR+DDV (prva oseba), 99EUR+DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Na konferenco

Imate vprašanja o konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Kraj konference - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Konferenca bo potekala v hotelu Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana, ki se nahaja na Bratislavski cesti v Ljubljani.Radisson Blu Plaza hotel Ljubljana
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

Opis - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Na srečanju bomo predstavili najpomembnejše vidike zaposlovanja in dela tujcev. Na praktičen in uporaben način bomo približali predpisane postopke in na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja oziroma na vaše specifične potrebe pri kadrovanju državljanov tretjih držav. Na najpogostejše napake bomo opozorili in dali priporočila. Vljudno vabljeni.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete s pravili Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter zanje pridobivate dovoljenja za zaposlitve, urejate ostale zakonsko zahtevane prijave, obračunavate plače,....ter vse, ki bi želeli dobiti dodatna priporočila pri napotitvi delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev.

Predavatelji - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Irena Kamenščak

Irena Kamenščak

univ. dipl. prav., davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

Grega Malec

Grega Malec

vodja sektorja za delovne migracije na MDDSZ, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog, smer analitsko-teoretska. po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij.

Suzana Mašat

Suzana Mašat

je univerzitetna diplomirana pravnica z bogatimi izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje in delovnih razmerij. Zaposlena je na Uradu IRSD kot inšpektorica, sodeluje v medresorskih skupinah in nadzorih s posebnimi pooblastili ter deluje na področju nadzora tujcev in trgovine z ljudmi.

Roman Kimovec

Roman Kimovec

univ. dipl. prav., svetovalec področja na Direkciji ZZZS. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2009 je zaposlen na ZZZS, kjer je sprva obravnaval zadeve s področja neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, zatem je opravljal naloge na področju medicinskih pripomočkov, zdaj pa je svetovalec na Področju za urejanje zavarovanj in za mednarodno zdravstveno zavarovanje s poudarkom na sistemu izdaje obrazcev A1.

Časovni razpored - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

V pripravi.

Termini in prijava - Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 12.2.2019
 • Grega Malec, Suzana Mašat, Irena Kamenščak, Roman Kimovec
 • 188 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.