Konferenca:
"ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Trajanje konference: 1 -dnevna konferenca

Osnovne informacije

Kotizacija: 188 EUR brez DDV, , vključuje strokovni material, potrdilo o udeležbi, tople napitke, osvežilne pijače ter kosilo.

Trajanje: 1-dnevni praktični seminar, trajanje 9:00-14:30

Tema

Program konference smo zasnovali tako, da ni namenjen samo strokovnjakom, ki pokrivajo to področje v podjetjih, ampak nudi praktične rešitve in napotke tudi tistim podjetjem, ki nimajo zaposlenega specialista za to področje in si te naloge razdelijo znotraj kolektiva.

Srečanje je namenjenovsem, ki se ukvarjate zvodenjem zaposlenih, skadrovskiminpravnim področjemter področjemavarnostiv organizacijah terzdravjainvarnosti pri delu, prav tako pa tudi tistim, ki jih ta problematika še posebejzanima.

Vljudno vabljeni višji in srednji vodstveni kader, predstavniki, zdravstveni delavci in vsi, ki ste odgovorni za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Vljudno vabljeni.

Termin

 Naslednji termin: 13.6.2019

Termini in prijava - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 13.6.2019
 • mag. Mladen Markota, mag. Ivan Kenda, Irena Kuntarič Hribar, Mito Šinkovec, Bojan Žižek
 • 188 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Program konference - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

8:30 - 9:00

Registracija udeležencev in dobrodošlica ob jutranji kavi

9:00 - 11:30

Koristi in pomen vladnih programov promocije zdravja v delovnih okoljih. Spodbujanje zdravega delovnega okolja – priporočila Inšpektorata za delo.


Predavatelj:
mag. Mladen Markota,
Inšpektorat RS za delo.

 • najnovejša zakonodaja in trendi v povezavi z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu,
 • promocija zdravja v luči staranja prebivalstva in upoštevanje v kariernih načrtih s prilagajanjem delovnih mest,
 • medsebojna komunikacija in spodbujanje zdravega delovnega okolja – priporočila.

11:30 - 13:00
in
15:00 - 16:00

Program bo potekal tudi v INTERAKTIVNIH KOTIČKIH:


Mito Šinkovec,
Profesionalni osebni trener.


Bojan Žižek,
Slovenska kolesarska mreža.


Lidija Povše,
emasaze.si

KOTIČEK 1: Bolj gibljivi, bolj storilni - predstavitev posebnega protokola oziroma načina izvajanja razgibavanja za ohranjanj zdravja sklepov ter gibljivosti (CARs - Controlled Articular Rotations)
 • Testiranja z magnetno resonanco dokazujejo, da je izločanje sklepne maže pri tem protokolu bistveno večji kot pri običajnih raztezanjih, kroženjih ali izvajanju kakršnih koli drugih vaj in s tem je naša storilnost višja. Po novem takšen protokol izvaja tudi ogromno športnih ekip po Ameriki, ki pa se zelo hitro širi naprej. Izvajanje vaj ni težko, hvaležna pa bo hrbtenica, vrat …
KOTIČEK 2: Preprečimo okužbe na delovnem mestu
 • Razkužila ne uporabljamo le, ko nam ponagaja zdravje, ampak tudi pri ohranjanju čistoče delovnih prostorov. Pomembna je pravilna izbira izdelkov za razkuževanje rok in izdelkov za razkuževanje površin. Posebna pozornost je potrebna pri pravilni oskrbi rane.
KOTIČEK 3: Pripelji srečo v službo – nacionalna pobuda, ki spodbuja kolesarjenje na delo
 • Kolesarjenje ugodno vpliva na občutek sreče, s tem pa povečuje tudi delovno učinkovitost in izboljšuje odnose s sodelavci. Vse več sredin spodbuja kolesarjenje na delo in želi biti kolesarju prijazen delodajalec.
KOTIČEK 4: Stol masaža
 • Masaža zmanjšuje mišično napetost v vratu, rokah in hrbtu ter preprečuje nastanek bolezni, povezanih s ponavljajočimi se gibi. Prav tako povečuje koncentracijo pri delu, pospešuje cirkulacijo in odpravlja stres. Rezultati take odločitve bo podjetje deležno na dolgi rok v smislu zmanjševanja stresa na delovnem mestu in preprečevanja nastanka številnih obolenj ter posledično v obliki manjše odsotnosti z dela.

12:30 - 13:15

Odmor s pogostitvijo

13:15 - 14:00

Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev obnovo in sanacijo delovnih prostorov za povečanje varnosti in zdravja v delovnem okolju


Predavatelj:
mag. Ivan Kenda,
svetovalec EKO sklada

14:00 - 15:00

Varstvo zdravja na delovnem mestu - Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)


Predavateljica:
Irena Kuntarič Hribar,
direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS)

Namen projekta:

 • ozaveščanje delodajalcev, delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje ter odpravi negativnih stereotipov o starejših zaposlenih,
 • krepitev kompetenc starejših zaposlenih,
 • podpora podjetjem in organizacijam za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo ter krepitev kompetenc starejših zaposlenih.
Aktivnosti projekta (brezplačne aktivnosti in možnosti sofinanciranja):
 • cikli strokovnih delavnic Zavzeti ASI za vodilne kadre in kadrovike,
 • javna povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc,
 • natečaj s priznanjem "Starejšim prijazno podjetje - Z leti še vedno zavzeti",
 • javni razpisi za pilotne projekte razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih
 • mednarodne letne konference,
 • razvoj orodij za upravljanje starejših zaposlenih: Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ipd..
Primeri dobrih praks:
 • prikaz izvajanja ukrepov skozi predstavitev dobrih praks delodajalcev, ki sodelujejo v aktivnostih projekta s področja varnosti in promocije zdravja pri delu.

Kotizacija: 188 EUR + DDV

NE ZAMUDITE UGODNOSTI ZA PRVE PRIJAVE!

 • za prijave do 23.5.: kotizacija 127 EUR + DDV (prva oseba), 99 EUR + DDV (druga oseba), tretja oseba GRATIS (iz iste organizacije)

Opis - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Z veseljem sporočamo, da pripravljamo konferenco o varstvu pri delu, kjer bomo spregovorili o vseh pravnih okvirih in spremembah, ki so pomembne za vsakega delodajalca. Naši strokovnjaki, ki pozorno spremljajo razvoj dogodkov na področju varnosti in zdravja pri delu, bodo pojasnjevali dileme in podali koristne informacije in seveda nasvete, da bo vaše poslovanje še lažje.

Vabljeni višji in srednji vodstveni kader, predstavniki, zdravstveni delavci in vsi, ki ste odgovorni za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

Kontaktna oseba

Tatjana Kert
tatjana.kert@dashofer.si
+386 (0)40 895 501
+386 (0)1 434 55 29

Ciljna skupina - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Program konference smo zasnovali tako, da ni namenjen samo strokovnjakom, ki pokrivajo to področje v podjetjih, ampak nudi praktične rešitve in napotke tudi tistim podjetjem, ki nimajo zaposlenega specialista za to področje in si te naloge razdelijo znotraj kolektiva.

Srečanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z vodenjem zaposlenih, s kadrovskiminpravnim področjem ter področjemavarnostiv organizacijah terzdravjainvarnosti pri delu, prav tako pa tudi tistim, ki jih ta problematika še posebejzanima.

Vljudno vabljeni višji in srednji vodstveni kader, predstavniki, zdravstveni delavci in vsi, ki ste odgovorni za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu. Vljudno vabljeni.

Imate strokovno vprašanje za predavatelje na konferenci?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelji - "ZDRAVO, DELAM VARNO." - 5. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Mito Šinkovec

Mito Šinkovec

je profesionalni osebni in kondicijski trener. Po osnovni izobrazbi profesor športne vzgoje, pridobil pa je kompetence in veščine za MTA coacha in MTA kariernega coacha. Postal je inštruktor in predavatelj svetovno znane metode Ultra Mind ESP sistem, ki predstavlja izredno dodelano in razvito obliko možganskega treninga. Je mednarodno priznan predavatelj z 10-letnimi izkušnjami. Njegova predavanja so zasnovana tako, da poslušalci koristne informacije in napotke lahko takoj implementirajo v svoj vsakdan.

Irena Kuntarič Hribar

Irena Kuntarič Hribar

vodi Javni štipendijski, razvojni, pokojninski in invalidski sklad Republike Slovenije od junija 2017. Pred tem je bila vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je vodila skupino za pripravo novega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) in pripravo Politike štipendiranja (2015–2019). Vodila je tudi medresorsko delovno skupino Jamstva za mlade. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja, ki je svojo karierno pot začela v Službi za izobraževanje pri Gospodarski zbornici Slovenije in jo preko Centra za poslovno usposabljanje pri GZS nadaljevala na Univerzi na Primorskem kot vodja Službe za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti. Je članica Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje in članica Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih ter predsednica strokovne komisije Nacionalne koordinacijske točke slovenskega in evropskega ogrodja kvalifikacij.

mag. Mladen Markota

mag. Mladen Markota

je zaključil specializacijo iz javnega zdravja. Marca 2003 je postal državni podsektetar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v njegovem organu v sestavi – inšpektoratu RS za delo. Do leta 2003 je opravljal dolžnost inšpektorja kot višji svetnik na Inšpektoratu RS za delo, sedaj pa zaposlen na inšpektoratu na projektni enoti. Do danes ima objavljenih več kot 100 preglednih, strokovnih in znanstvenih člankov, med katerimi jih je pet indeksiranih v Science Citation Index-u.

Bojan Žižek

Bojan Žižek

je predsednik Slovenske kolesarske mreže, nevladne organizacije, ki deluje na področju sistemskega razvoja kolesarjenja kot oblike rekreacije, mobilnosti in fizične aktivnosti. Je član strokovnih odborov na področjih zdravja in mobilnosti v okviru Evropske kolesarske federacije – ECF. Aktivno je vključen razvoj in organizacijo številnih promocijskih dogodkov in akcij za promocijo kolesarjenja v družbi in je partner pri organizaciji nacionalne kampanje kolesarjenja na delo Pripelji srečo v službo. V sodelovanju s partnerji je sodeloval pri načrtovanju in izbiri pilotnih projektov na področju aktivacije otrok na področju fizične aktivnosti in mobilnosti. S predstavitcijo aktivnosti in projektov je sodeloval na številnih konferencah v Sloveniji in tujini.

mag. Ivan Kenda

mag. Ivan Kenda

je strokovnjak s področja strojništva, prometa in gradbeništva. Ima bogate izkušnje z delom tako v javni upravi kot v gospodarstvu. Je višješolski predavatelj na VŠGI Kranj. Že 23 let pa je svetovalec za ZRMK oz. Eko sklada v zvezi z energetskim svetovanjem.