On-line priročnik DDV peresno lahko

Web: http://onbddvlex.dashofer.si/


On-line priročnik DDV peresno lahko na enem mestu zajema celotno DDV zakonodajo. Odlikuje ga praktična zasnova, ki sledi strukturi Zakona o davku na dodano vrednost in vključuje tudi komentarje določb Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Komentarjem se pridružujejo praktični primeri in pripomočki, ki vam zagotavljajo pravilno izpolnjevanje DDV obveznosti. 

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(171 € brez DDV)

Vsebina

Spremembe ZDDV-1 in PZDDV

Vsebina in obseg zakona

Davčni zavezanci

Obdavčljive transakcije

Kraj obdavčljivih transakcij

Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV

Davčna osnova

Stopnja DDV

Oprostitve DDV

Odbitek DDV

Obveznosti davčnih zavezancev in določenih oseb, ki niso davčni zavezanci

Posebne ureditve

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV

Kazenske določbe

Posebni določbi

Prehodne in končne določbe

Rešitve pogostih DDV dilem

Pregled zakonodajnih sprememb

Aktualne spremembe v obliki študijskih gradiv

Aktualna pojasnila in sodna praksa

Avtorji

 • Aleksandra Heinzer
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 1
  Naslednji termin: 27.5.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  On-line priročnik DDV peresno lahko je praktični vodič po slovenski DDV zakonodaji, saj na enem mestu združuje strokovni komentar področij Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Vsebina on-line priročnika je usklajena s slovensko in evropsko zakonodajo, saj so vanjo vključene tudi zahteve Izvedbene uredbe in Direktive o DDV. Strokovni članki v on-line priročniku so sproti posodobljeni. O vsaki posodobitvi ste obveščeni po elektronski pošti, s katero vas napotujemo na posodobljena in nova poglavja. 

  Ne le računovodjem, on-line priročnik DDV peresno lahko z veseljem priporočamo tudi komercialistom, direktorjem in pravnikom, kajti davek na dodano vrednost vpliva na skoraj vsak poslovni dogodek, ki se zgodi v podjetju! Poznati je namreč treba implikacije, povezane z nakupom blaga in storitev in seveda tudi pri prodaji. Morebitne napake, ki bi se pojavile pri izvajanju zakona, so lahko zelo drage, in prav zato bodo on-line priročnik poleg računovodij s pridom uporabljali tudi njihovi kolegi izven računovodstva. Seznanili se bodo lahko z načeli, ki veljajo pri DDV, predvsem pa bodo že pri dogovorih s poslovnimi partnerji in pri oblikovanju novih poslovnih modelov pozorni na pasti in ovire, ki jih predstavlja davek na dodano vrednost.

  DDV peresno lahko sledi strukturi zakonskega besedila - vsako poglavje zakona je zaokrožena celota v on-line priročniku, ki predstavlja temeljna načela, katera je potrebno upoštevati in poznati za pravilno razumevanje posameznega področja. Uporabno vrednost on-line priročnika prav gotovo povečujejo praktični primeri in pripomočki, saj le-ti olajšajo razumevanje posameznih zakonskih določb tistim, ki se z DDV ne srečujejo vsakodnevno. 

  Poleg strokovnega komentarja slovenske DDV zakonodaje on-line priročnik vsebuje tudi pregled še posebej perečih DDV tematik, imenovan Rešitve pogostih DDV dilem. Ponuja vam učinkovite rešitve, denimo na področju vpisovanja v DDV-O obrazec ali izpolnjevanja rekapitulacijskega poročila. 

  Pregled sprememb DDV zakonodaje na enem mestu najdete v posebnih strokovnih člankih v rubriki Aktualne informacije. Ob spremembah zakonodaje tako posodobimo celotno vsebino priročnika, zaradi boljše preglednosti, pa komentar vseh sprememb vključimo v poseben članek. Učinkovito dopolnitev predstavljajo Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov, pravilnikov in ostalih podzakonskih aktov slovenske davčne zakonodaje. Posebnost on-line priročnika je zbrika Pojasnila, v kateri se nahajajo aktualna pojasnila FURS.