On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila

Web: http://onbuzu.dashofer.si/


On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila je namenjen vsem računovodjem ob zaključevanju poslovnega leta. Vsebuje kontrolnike pravilnosti, analize uspešnosti in konkretne primere, ki vas po korakih privedejo do brezhibnega poročila in zaključka poslovnega leta.

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(171 € brez DDV)

Vsebina

On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila je praktični vodič, ki vas ob zaključevanju poslovnega leta privede do brezhibnega poročila. Na enem mestu združuje kontrolnike pravilnosti in analize uspešnosti, njegova posebnost pa so konkretni primeri, ki računovodjo vodijo po korakih in prinašajo gotovost pri postopku zaključevanja poslovnega leta. Deluje kot delovno orodje pri zaključevanju poslovnega leta in vsebuje že izdelano računovodsko poročilo po SRS 2016 na novih obrazcih AJPES.

Priročna zasnova on-line priročnika zagotavlja najboljše strokovne informacije za izdelavo letnega poročila po SRS za podjetja, ki so zavezana reviziji, za podjetja, ki niso zavezana reviziji in izdelavo konsolidiranega letnega poročila. Kontrolnike, ki jih on-line priročnik vsebuje, bo računovodja uporabil zato, da preveri izdelavo bilance in prepreči nepotrebne napake, medtem ko mu bodo napotila na pravno podlago, postopki in davčni komentar konkretnih primerov knjiženj pomagali razumeti zahteve zakonodajalca na tem področju. 

Vsebinski sklopi on-line priročnika Zaključne knjižbe, izkazi in poročila


Aktualne informacije

Izdelava letnega poročila po SRS za podjetja, ki niso zavezana reviziji

 • Izdelava letnega računovodskega poročila v majhni gospodarski družbi
 • Izdelava letnega računovodskega poročila pri samostojnem podjetniku
 • Poslovni izid samostojnega podjetnika posameznika
 • Računovodska obravnava statusnega preoblikovanja s.p.
 • Statusna preoblikovanja samostojnega podjetnika
 • Davčna obravnava statusnih preoblikovanj

Izdelava letnega poročila po SRS za podjetja, ki so zavezana reviziji

 • Temeljni računovodski izkazi
 • Priloga s pojasnili


Konsolidacija

 • Opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Zakonske podlage za konsolidiranje
 • Nova opredelitev obvladovanja kot podlaga za konsolidacijo v MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
 • Pravila pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
 • Predpostavke konsolidiranja po MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
 • Konsolidacijski postopki po MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi
 • Konsolidirano računovodsko poročilo po MSRP za leto 20X3
 • Novosti MSRP

Avtorji

 • Jana Močnik
 • Silva Koritnik Rakela
 • Nataša Vehar
 • Urška Juršev
 • Ingrid Zadel
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 1
  Naslednji termin: 27.5.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  On-line priročnik Zaključne knjižbe, izkazi in poročila vam vedno zagotavlja:

  • 30 obrazcev in pojasnil k računovodskim izkazom za podjetja, zavezana reviziji
  • seznam 60 ključnih točk, ki jih je treba preveriti pri terjatvah in zalogah
  • informacije o novih AJPES obrazcih
  • konkretni primer sestavljanja računovodskega poročila in izkaza denarnih tokov iz bruto bilance po SRS za malo gospodarsko družbo in za s.p.
  • prikazano izdelavo izkaza denarnega toka po posredni in neposredni metodi na številčnem primeru
  • predstavitev uporabe kontrolnega seznama za preverjanje dobre poslovne prakse
  • na 200 primerih prikazano izvajanje konsolidacije v praksi
  • pravila konsolidiranja korak po koraku s shemami, tabelami, številčnimi primeri
  • konkretni prikaz pojasnil in navedba členov MSRP, ki zahtevajo pojasnila
  • excel tabele kot pripomoček pri izdelavi konsolidiranega poročila se odpirajo kot zunanji dokumenti
  • kriterije obvladovanja, ki so pomembni, da se določi, ali je podjetje zavezano konsolidirati ali ne 

  Prednosti on-line priročnika Zaključne knjižbe, izkazi in poročila

  1. GARANCIJA VELJAVNOSTI: informacije so usklajene s stanjem zakonodaje
  2. NEMOTEN DOSTOP: do on-line priročnika lahko dostopate povsod, kjer imate internetno povezavo
  3. E-OBVEŠČANJE: o novih posodobitvah priročnika ste obveščeni po elektronski pošti
  4. HITROST ISKANJA INFORMACIJ: informacije lahko iščete po kazalu poglavij ali preko naprednega iskalnika
  5. NAPREDNO FILTRIRANJE: v procesu iskanja lahko rezultate filtrirate glede na temo, tip dokumenta in veljavnost
  6. PRAKTIČNA UPORABA: vsako poglavje lahko natisnete, arhivirate med priljubljene, ali mu dodate opombo
  7. SERVIS VPRAŠANJE-ODGOVOR: strokovnjaku lahko zastavite 2 vprašanji - strokovni odgovor prejmete po elektronski pošti