On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe

Web: http://onbkaz.dashofer.si/


On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe na enem mestu vsebuje vse obveznosti poročanja po SRS (2016). Prinaša vam gotovost v postopkih za obračun kakršne koli operacije.

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(258 € brez DDV)

Vsebina

Aktualne informacije

Konti, knjižbe, protiknjižbe po razredih

Razred 0

Razred 1

Razred 2

Razred 3

Razred 4

Razred 6

Razred 7

Razred 8

Razred 9

Leksikon gesel poslovnih dogodkov

Avtorji

 • Kristinka Vuković
 • Urška Juršev
 • Sonja Kermat
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 1
  Naslednji termin: 27.5.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  On-line priročnik Konti, knjižbe, protiknjižbe je praktični vodič po kontiranju in abecedni leksikon poslovnih dogodkov. Namenjen je računovodjem in računovodskim servisem in združuje strokovne vsebine, prilagojene gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, kmetom in društvom. On-line priročnik na enem mestu vsebuje vse obveznosti poročanja po SRS (2016). Prinaša vam gotovost v postopkih za obračun kakršne koli operacije.

  Strokovni članki v on-line priročniku Konti, knjižbe, protiknjižbe so usklajeni s stanjem zakonodaje in so sproti posodobljeni. O vsaki posodobitvi priročnika ste obveščeni po elektronski pošti, s katero vas napotujemo na posodobljena in nova poglavja. 

  Iskanje informacij v on-line priročniku je enostavno, saj je njegova zasnova zelo praktična.

  • poglavje Aktualne informacije vas seznanja z novostmi v zakonodaji in novo prakso
  • poglavje Konti, knjižbe, protiknjižbe po razredih gradijo strokovni komentarji, kaj se knjiži na posamezen konto
  • poglavje Leksikon poslovnih dogodkov obsega več kot 100 poslovnih dogodkov, v katerih je predstavljen računovodski, davčni in pravni vidik

  Konti, knjižbe, protiknjižbe po razredih

  S pomočjo on-line priročnika Konti, knjižbe, protiknjižbe lahko v nekaj minutah preverite pravilnost vsake knjižbe z uporabo spiska več kot 300 kontov z več kot 3.000 možnimi protiknjižbami. Protiknjižbe so razvrščene po temeljnih in analitičnih kontih v okviru posameznih računovodskih razredov.   

  Leksikon poslovnih dogodkov

  Poslovni dogodki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu. Vsak poslovni dogodek ima predstavljeno pravno podlago, ki ureja to področje, davčno-računovodski komentar in več kot 100 različic knjiženj, med katerimi lahko izbirate v skladu z vašimi potrebami.