On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestu in doma (nasveti in smernice)

Web: http://onbpv.dashofer.si/


On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestu in doma vsebuje nasvete in smernice zagotavljanje in izboljšanje požarne varnosti v delovnem okolju, pa tudi doma. Preko predstavitve osnov gorenja in gašenja, temeljnih predpisov in preventivnih ukrepov podaja strokovne nasvete za oceno in izboljšanje požarne varnosti.
Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(171 € brez DDV)

Vsebina

On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestu in doma vsebuje nasvete in smernice zagotavljanje in izboljšanje požarne varnosti v delovnem okolju, pa tudi doma. Preko predstavitve osnov gorenja in gašenja, temeljnih predpisov in preventivnih ukrepov podaja strokovne nasvete za oceno in izboljšanje požarne varnosti:

Vsebinski sklopi on-line priročnika: 

Organizacija in cilji požarne varnosti

Osnovni predpisi na področju varstva pred požarom

Osnove gorenja in gašenja

Nastanek in napredovanje požara po objektu

Sredstva in naprave za začetno gašenje požarov

Požarna varnost na delovnem mestu

Vzorci

Avtorji

 • Aleš Jug
 • Seminar

  O produktu

  On-line priročnik Požarna varnost na delovnem mestu in doma vam zagotavlja: 

  - nasveti in smernice strokovnjaka za požarno varnost dr. Aleša Juga
  - cilji in nameni poglavij so razdelani v podrobne strokovne prispevke
  - učinkovite rešitve in nasveti so podkrepljeni s slikovnim gradivom

  Prednosti on-line priroičnika:

  - informacije lahko iščete po kazalu ali s pomočjo iskalnika
  - k posameznemu besedilu lahko dopišete opombe
  - vsako besedilo lahko natisnete
  - ustvarite si lahko mapo priljubljenih vsebin, ki jih želite pogosteje prebirati

  Več informacij najdete na tej povezavi: www.onbpv.dashofer.si