On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo

Web: http://onbropo.dashofer.si/


On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo vas vodi po vseh računovodskih opravilih v negospodarstvu. Je učinkovit pripomoček za javne zavode, zasebne zavode, neposredne proračunske uporabnike, javne sklade ter agencije, ustanove in društva.

Input:

On-line priročnik - letna naročnina
(258 € brez DDV)

Vsebina

Aktualne informacije

Razmejitev poslovanja na javno službo in tržno dejavnost

Računovodska opravila

Letno poročilo in postopki za njegovo pripravo

Finančni načrt

Davki v javnem sektorju

Notranja revizija proračunskih uporabnikov

Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca po Zakonu o delovnih razmerjih ter prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas po Zakonu o delovnih razmerjih in prenehanje pogodbe o zaposlitvi po Zakonu za uravnoteženje javnih financ

Avtorji

 • Adam Šisernik
 • Alenka Podbevšek
 • Cirila Masnikosa
 • Darko Bohte
 • Darko Branilovič
 • Milena Gorjup
 • Katja Rakar
 • Simona Žnidar
 • Vanja Mavri
 • Anica Žgajnar
 • Majda Gominšek
 • Evgenija Javornik
 • Polona Gostan
 • Mojca Ločniškar
 • in drugi slovenski strokovnjaki
 • Seminar

  Termin

  Število razpoložljivih seminarjev : 2
  Naslednji termin: 20.4.2021
  Lokacija: V živo prek spleta

  O produktu

  On-line priročnik Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo vas vodi po vseh računovodskih opravilih v negospodarstvu: izdaja in kontrola listin, obračuni, knjiženje, poročanje, izpolnjevanje davčnih obveznosti. Vsebuje opozorila na najpogostejše napake v praksi, bralca pa napoti na ustrezno pravno podlago. On-line priročnik je zato učinkovit pripomoček za javne zavode, zasebne zavode, neposredne proračunske uporabnike, javne sklade ter agencije, ustanove in društva.

  Z on-line priročnikom bodo računovodje v javnem sektorju redno prejemali aktualne informacije s področja sprememb zakonodaje in nove prakse. Strokovne informacije, objavljene v on-line priročniku, so podkrepljene z nasveti, priporočili in primeri iz prakse. Vsebujejo postopke, ki jih morate slediti: od zbiranja podatkov, izdelave računovodskih listin, do kontiranja. On-line priročnik dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s spremembami zakonodaje. O vsaki posodobitvi on-line priročnika ste obveščeni po elektronski pošti.

  Učinkovito dopolnitev predstavljajo Pravni predpisi, kjer najdete čistopise zakonov, pravilnikov in ostalih aktov zakonodaje, relevantne za javni sektor. Posebnost on-line priročnika je zbrika Pojasnila, v kateri se nahajajo aktualne smernice za negospodarstvo, ki jih izdajajo pristojna ministrstva in FURS.