Testi profi

Web: http://www.testiprofi.si/


Strokovni portal Testi profi je prvi portal v Sloveniji, ki vam s pomočjo testov znanja omogoča kvalitetno samoizobraževanje v skladu z zahtevami zakonodaje na področju davkov in računovodstva ter področju obračuna plač, delovnega prava in personalistike.

Na voljo sta vam dva modula: osnovni Testi profi vsebuje strokovne vsebine in teste znanja z davčno-računovodskega področja, modul Testi profi premium pa vsebuje strokovne vsebine in teste znanja tako iz davčno-računovodskega kot tudi kadrovskega področja.

Input:

Testi profi
(384 € brez DDV)

Testi profi premium
(540 € brez DDV)

Vsebina

 • RAČUNOVODSTVO (Testi profi in Testi profi premium)
  • Dolgoročna sredstva 
  • Kratkoročna sredstva, razen zalog in kratkoročne časovne razmejitve 
  • Kratkoročne obveznosti (dolgovi) in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
  • Zaloge surovin in materiala 
  • Stroški
  • Zaloge proizvodov, storitev, blaga in nekratkoročnih sredstev (skupine za odtujitev) za prodajo
  • Odhodki in prihodki 
  • Poslovni izid 
  • Kapital, dolgoročne obveznosti (dolgovi) in dolgoročne rezervacije 

 

 • DAVKI (Testi profi in Testi profi premium)
  • Davčni sistem in davčno pravo 
  • Davčni nadzor in prekrški
  • Dohodnina
  • DDPO
  • DDV
  • Davek na motorna vozila
  • Davek na promet nepremičnin
  • Poreklo blaga

 

 • OBRAČUN PLAČ (Testi profi premium)
  • Plačilo za delo
  • Dohodnina in olajšave
  • Bonitete
  • Odpravnine, jubilejne nagrade
  • Avtorski honorarji in podjemne pogodbe
  • Regres za letni dopust
  • Povračila stroškov v zvezi z delom
  • Socialno zavarovanje
  • Boleznine
  • Poslovna uspešnost

 

 • DELOVNO PRAVO IN PERSONALISTIKA (Testi profi premium)
  • Zaposlovanje
  • Pogodba o zaposlitvi
  • Posebnosti pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
  • Prenehanje delovnega razmerja

 

Avtorji

Sonja Kermat
Urška Juršev
Aleksandra Heinzer
Ivan Kranjec
Luka Godnič
Kaja Breznik Ladinik
Iris Gorjanc-Dolničar
in drugi slovenski strokovnjaki

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Servis vaše vprašanje - pisni odgovor strokovnjaka

V rubriki MOJE VPRAŠANJE lahko zastavite vprašanje strokovnjaku, na katerega boste v najkrajšem možnem času dobili pisni odgovor, neposredno na vaš elektronski naslov. 

Število vprašanj je omejeno in je odvisno od posameznega modula:

 • Naročnikom modula Testi profi v 12-mesečni naročnini pripadajo 3 brezplačni strokovni odgovori.
 • Naročnikom modula Testi profi premium v 12-mesečni naročnini pripadajo 4 brezplačni strokovni odgovori.

Vsak nadaljnji strokovni odgovor se obračuna po posebni naročniški tarifi, in sicer 40 EUR + DDV.