Predlagani produkti

ZDRAVO, DELAM VARNO - 9. konferenca o varnosti in zdravju na delovnem mestu

Program konference smo zasnovali tako, da ni namenjen samo strokovnjakom, ki pokrivajo to področje v podjetjih, ampak nudi praktične rešitve in napotke tudi tistim podjetjem, ki nimajo zaposlenega specialista za to področje in si te naloge razdelijo znotraj kolektiva. Srečanje je namenjeno vsem, ...

 Konferenca

Več o produktu
Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - FEBRUAR 2024

Brušura ponuja vpogled v spremenjene konte v enotnem kontnem načrtu za leto 2024, obračun plače za prihajajoče leto ter računovodski in DDV vidik prefakturiranja. Vsi primeri knjiženja v tej številki so prilagojeni novim SRS 2024, kar vam omogoča, da korakate v prihodnost s trdnim znanjem. S ...

 Brošure

Več o produktu
NOVO
E-brošura Vodenje evidenc po novem

E-brošura Vodenje evidenc po novem vam bo pomagala pri lažjem razumevanju zakonskih zahtev in praktičnih vidikov vodenja evidenc v vašem podjetju. Brošura vsebuje dragocena pojasnila zakonskih podlag za vodenje evidenc v podjetju, članek o novostih novele ZEPDSV-A, vzorce ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO
E-gradivo Premoženjska bilanca 2023

Predstavljamo vam novo e-gradivo Premoženjska bilanca - ključno orodje za brezhibno pripravo premoženjske bilance za leto 2023! E-gradivo je namenjeno javnim zavodom in njegovim ustanoviteljem (občinam, država) in pomaga pri pripravi premoženjske bilance za leto 2023. Kaj boste našli v tem ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO
Portal Davki in računovodstvo (DaRa)
Portal Davki in računovodstvo (DaRa)

Strokovni portal Davki in računovodstvo na enem mestu vsebuje vse strokovne informacije, ki jih potrebujete za učinkovito delo v računovodstvu. Z razlago pravne podlage, primeri iz prakse, opozorili in pojasnili vam strokovni avtorski kolektiv slovenskih strokovnjakov zagotavlja pravilno ...

 Portal

Več o produktu
Portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve (KaDo)
Portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve (KaDo)

Strokovni portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve obsega najpomembnejše strokovne informacije s področja obračunavanja plač in personalistike. Slovenski strokovnjaki dnevno pripravljajo vsebine v obliki novic, komentarjev, odgovorov na vprašanja in video seminarjev. Njihovo vodilo je ...

 Portal

Več o produktu
On-line strokovna revija Javni sektor
On-line strokovna revija Javni sektor

On-line Javni sektor je vodnik po zakonodajnih spremembah in aktualni praksi v javnem sektorju. Enkrat mesečno vam prinaša izbor strokovnih člankov, ki vključujejo komentar sprememb zakonodaje in primere iz prakse v obliki odgovorov na vprašanja. Strokovni članki opozarjajo na napake in ...

 On-line vestnik

Več o produktu
On-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino
On-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino

NOVOST - Specializiran on-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino – primeri z rešitvami pri mednarodnih transakcijah znotraj EU in s tretjim svetom

 On-line vestnik

Več o produktu
Zakon o javnem naročanju: komentar k zakonu

Spletni priročnik sestavljajo besedilo členov zakona in komentarji posameznih členov, ki obsegajo jasno in razumljivo pojasnilo vsakega posameznega člena. Priročnik vključuje pojasnila zadnje novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).

 On-line priročnik

Več o produktu
NOVO

Vtisi naših udeležencev