Strokovno gradivo

E-brošura Vodenje evidenc po novem

E-brošura Vodenje evidenc po novem vam bo pomagala pri lažjem razumevanju zakonskih zahtev in praktičnih vidikov vodenja evidenc v vašem podjetju. Brošura vsebuje dragocena pojasnila zakonskih podlag za vodenje evidenc v podjetju, članek o novostih novele ZEPDSV-A, vzorce evidenc ter odgovore na najpogostejša vprašanja iz prakse. Dodali smo nove primere in dva nova vzorca: pravilnik o delovnem času in pravilnik o evidentiranju delovnega časa terenskih delavcev.

V ceno brošure je vključen tudi 6 mesečni dostop do portala Delovna razmera. Preko portala boste lahko prenesli vse pravno preverjene vzorce evidenc in internega pravilnika, ki jih boste potrebovali. Portal vam nudi tudi servis posodobitev v primeru morebitnih sprememb v zakonodaji v tem obdobju.

Avtorji

  • strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Vsebina

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Novela zakona: pobuda IRSD
Ključne novosti 

Evidenca o izrabi delovnega časa (komentar vzorca)

Strokovni nasveti
Določbe novele ZEPDSV-A glede vodenja evidenc              
Pravilno evidentiranje ur (manko ur)        
Kdo vpisuje v evidenco podatke in kako je z odmori?
Kršitve delavcev v zvezi z evidentiranjem delovnega časa
Beleženje odmora, odgovornost delodajalca, če delavec ne koristi odmora           
Evidentiranje odmorov pri delu od doma
Definirani termini odmorov in štempljanje
Ali lahko delodajalec delavcem vnaprej določi in vpiše v evidenco čas malice?
Ali moramo v evidenco obvezno vnesti točno uro odmora ali le čas trajanja?         
Ali se mora delavec štempljati, če med odmorom ostane na sedežu podjetja?       
Vodenje evidenc osebnih asistentov
Ločeno vodenje evidenc za odmore in prihod na delo in odhod z dela       
Kje se hrani evidenca za zaposlene v gradbenem podjetju, ki delajo na terenu?      
Dokumentacija, ki jo lahko pregleda inšpektor    
Beleženje odmorov        
Zaposleni ne želi koristiti odmora             
Ustrezno označevanje vrste opravljenega delovnega časa v evidenci         
Evidentiranje delovnega časa vodilnih delavcev
Delo v neenakomerno oz začasno prerazporejenem delovnem času, izkazovanje ur v evidenci
Vpisovanje podatkov pri delih, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje           
Vodenje evidenc za komercialiste, ki delajo večinoma na terenu  
Beleženje ur na službeni poti       
Ročno vodenje evidenc in terensko delo
Hramba evidenc              
Za koga vse morate voditi evidence?       
Ali se mora oseba, ki za podjetje dela preko s.p.-ja, tudi štempljati?
Beleženje delovnega časa pri delu od doma         
Evidenca o stroških dela in o zaposlenih delavcih
Vodenje evidenc za zavarovalne agente, ki nimajo klasičnega delovnega časa       
Vodenje evidenc delovnega časa za delavce, ki opravljajo v družbi storitve, a so zaposleni v drugih družbah              
Evidentiranje delovnega časa pri napotenih delavcih  
Ali mora delodajalec evidenco o izrabi delovnega časa priložiti plačilni listi?
Beleženje službene poti in izrabe malice
Evidentiranje odmora, ko je malica organizirana v podjetju
Delo od doma: ali moramo zapisovati točne ure in ali je evidenca lahko avtomatizirana?
Za koga moramo voditi evidenco? Katere podatke mora vključevati? 
Ali moramo evidentirati tudi krajše odmore za kavo? 
Evidentiranje delovnega časa pri voznikih tovornih vozil oz. poklicnih voznikih
Obstajajo izjeme od novih pravil? 
Delavci imajo malico v podjetju, ki ga ne smejo zapuščati: morajo evidentirati odmor? 
Za koga ni treba voditi evidence?
Ali mora glavni izvajalec voditi evidenco za podizvajalca, ali jo slednji vodi sam zase?
Vodenje evidenc za delavce na terenu v tujini
Za koliko časa za nazaj ima lahko delavec vpogled v evidenco? 
Delavci se neredno registrirajo, kdo odgovarja, če evidence o izrabi delovnega časa ni? 
Ali lahko v internem aktu opredelimo fiksni čas koriščenja odmora? 
Ali ima lahko šef vpogled v evidence o izrabi delovnega časa za svoje zaposlene?
Priprava pravilnika o delovnem času in vodenje evidenc 
Vodenje evidenc za čistilke, ki delajo na različnih lokacijah

      
Vzorci dokumentacije  
Evidenca o izrabi delovnega časa 2023 (vzorec)
Evidenca o zaposlenih delavcih (vzorec)
Evidenca o zaposlenih delavcih - podatki o pogodbi o zaposlitvi delavcev (vzorec) 
Evidenca o zaposlenih delavcih: podatki o delovnem dovoljenju delavcev tujcev (vzorec)
Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (vzorec) 
Evidenca o stroških dela - podatki o plačah in nadomestilih, ki bremenijo delodajalca (vzorec) 
Evidenca o stroških dela - podatki o drugih stroških dela (vzorec)
Evidenca o stroških dela - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost
posameznega delavca (vzorec) 
Pravilnik o evidencah na področju dela (vzorec) 
Pravilnik o delovnem času (vzorec) 
Pravilnik o evidentiranju delovnega časa terenskih delavcev (vzorec)

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si