Seminar:
Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Osnovne informacije

Kotizacija: 190 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00-12.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 2
 Naslednji termin: 18.11.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
 • 18.11.2020
 • Dida Volk univ. dipl. prav.
 • 210 EUR + DDV
Input:
 • 18.11.2020
 • Dida Volk univ. dipl. prav.
 • 190 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

1. GRADBENA POGODBA

 • Vsebina gradbene pogodbe.
 • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike …).
 • Pogajanja in sprejem ponudbe.
 • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene).
 • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta …).
 • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe …).
 • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov).
 • Plačila naročnika (začasne in končna situacija).
 • Zavarovanje z bančno garancijo.

2. PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA

 • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov …).
 • Dogovor o plačilu za opravljeno delo.
 • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami.
 • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja in posebnosti po Zakonu o javnem naročanju.

​3. SODNI POSTOPKI

 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika.
 • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov.

Na seminarju bo prikazana tudi aktualna sodna praksa z razlago posameznih zanimivejših odločb.

Priznanje kreditnih točk s strani IZS

Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).

Ob izvedbi seminarja bomo vsem udeležencem izdali potrdilo o udeležbi z vsebino o pisnem priznanju kreditnih točk s strani Inženirske zbornice Slovenije. Vlogo za priznanje kreditnih točk v vašem imenu bo vložena z naše strani.

Skupinska vloga bo na Inženirsko zbornico Slovenije vložena na podlagi podpisane prezenčne liste in vpisane IZS št. udeleženca, po izvedbi seminarja. Kreditne točke bodo pripisane avtomatsko in udeleženci sami ne rabijo ničesar javljati na IZS.

Več preberite tukaj: http://www.izs.si/nc/izpostavljena-novica/stalno-poklicno-usposabljanje-pooblascenih-inzenirjev-za-leto-2020-2701/

Cena z udeležbo vključuje:

 • pdf gradivo,
 • jutranjo kavico,
 • pogostitev med odmori in
 • potrdilo o udeležbi s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Cena on-line udeležbe vključuje:

 • pdf gradivo,
 • pdf potrdilo o sodelovanju v on-line predavanju s priznanjem kreditnih točk s strani IZS. 

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Navedeni popusti ne veljajo za webinarje. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri dni pred izvedbo webinarja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
 • Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.

Ponujeni popusti na ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

 • Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Če vam razpisani termini seminarja ne ustrezajo in bi želeli biti obveščeni o novih datumih, ali bi le želeli prejemati naše brezplačne novičke, vas vabimo k naročilu na brezplačni e-časopis Koledar seminarjev. Registracijo lahko opravite ˃˃˃ tukaj (op.: v seznamu je koledar seminarjev že označen).

Opis - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Na našem seminarju bo med drugim predstavljeno:

 • Uveljavljanje in zavarovanje zahtevkov ter posebnosti glede bančnih garancij.
 • Posebnosti glede zahtevkov podizvajalcev.
 • Zahtevki iz naslova grajanja napak opravljenega dela izvajalca.

V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamčevanja za stvarne napake opravljenega dela.

S pogodbo o delu – podizvajalsko pogodbo se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij …) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo pisna oblika ni potrebna, to lahko otežuje dokazovanje posameznega dogovora.

(!) Posebnost je tudi možnost neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja.

Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki ponavadi uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Kadar dolžnik vloži obrazložen ugovor, se postopek nadaljuje v pravdi. V gradbeništvu so pogosta tudi zavarovanja z bančnimi garancijami, v zvezi s katerimi lahko tečejo sodni postopki, in sicer predvsem zahtevki za zavarovanje z začasnimi odredbami ter zahtevki v gradbenih sporih.

V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:

 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerja med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

Predavanje je pripravljeno za izvedbo v obeh oblikah, z udeležbo v dvorani kot tudi izvedbo preko on-line prenosa. Izvedba v fizični obliki bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi s primerno zaščito za udeležence, predavatelja in vse prisotne na seminarju. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva. 

Prosimo, da med prijavnicami izberete prijavnico, ki bolj ustreza vašim željam (v primeru prijave na on-line izvedbo, vas vabimo, da izpolnite prijavnico ˝v živo preko spleta˝, ali v opombe zapišete kateri tip izvedbe vam bolj ustreza).

Kontaktna oseba

Larisa Berginc
larisa.berginc@dashofer.si
+386 (0)1 434 55 96
+386 (0)31 829 101

Ciljna skupina - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Srečanje je namenjeno vsem, ki se želijo seznaniti z vsebino gradbene in podizvajalske pogodbe ter aktualno sodno prakso s področja gradbenih sporov.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Dida Volk univ. dipl. prav.

Dida Volk univ. dipl. prav.

je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

Reference - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

»Poučno, super!« (Uroš Krek, Hausmart d.o.o.)

»Dobra predstavitev posebnosti pri sklepanju gradbenih pogodb.« (Robbie Smodiš, Strabag d.o.o.)

»Odlična predavateljica, odlična vsebina, uporabni nasveti.« (Geoportal d.o.o., Melanija Huis)

Časovni razpored - Gradbena in podizvajalska pogodba ter grajanje napak in reševanje reklamacij

Webinar in seminar bosta potekala vzpredno, med 9.00 in 12.00 uro. Tekom predavanja naredimo 15 min pavzo. Število mest je omejeno!

Za udeležbo preko on-line potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, boste prejeli vrednostni bon vplačane kotizacije in bili povabljeni na ponovitev seminarja ali katerega koli drugega v naši organizaciji.

Vsa navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavateljica sproti podala odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Drugi sorodni produkti