Seminar:
Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Osnovne informacije

Kotizacija: 950 EUR brez DDV, vključuje strokovni material.

Trajanje: 9.00 -15.00

Tema

Termin

Število razpoložljivih seminarjev: 1
 Naslednji termin: 12.10.2020 - 26.10.2020
Lokacija: Ljubljana

Termini in prijava - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Lokacija
Datum
Predavatelj
Cena
Prijavite se
  • 12.10.2020 - 26.10.2020
  • doc. dr. Lidija Robnik
  • 950 EUR + DDV
Input:

Prosta mesta še na voljo.
Na voljo le omejeno število mest.
Ta termin je žal razprodan.
Potrjena izvedba.

Vsebina izobraževanja - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

1. modul: Razumevanje in razvrščanje računovodskih kategorij, uporaba obveznih in priporočenih pravilnikov v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 12. 10. 2020 ( 9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- neopredmentene sredstva, opredmentene sredstva, naložbene nepremičnine, zaloge trgovskega blaga oz. materiala, storitve, terjatve in obveznosti v skladu s SRS 2016, PSR 2016 in MSRP,

- Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o letnem inventurnem popisu,

- vrste stroškov pri poslovanju (stalni, variabilni, neposredni, posredni),

2. modul: Nabavna cena, posebnosti poslovanja v trgovskem/storitvenem podjetju

Termin: 12. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- kalkulacija in sestavine nabavne cene trgovskega blaga oz. lastne cene storitve,

- prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti - računovodski in davčni vidik

- komercialni in finančni popusti - računovodski in davčni vidik.

3. modul: Kalkulacija nabavne vrednosti, denarni tok

Termin: 19. 10. 2020 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

-oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti - računovodski in davčni vidik,

- točka preloma in pomen denarnega toka pri poslovanju

- kalkulacija nabavne vrednosti (NS, OOS, NN) in metode vrednotenja (NS, OOS in NN),

-prodaja NS, OOS, NN - dobiček, izguba

4. modul:Zaloge trgovskega blaga

Termin: 19. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- metode vodenja zalog trgovskega blaga,

- prodaja zalog trgovskega blaga,

- case studies, delavnica.

5. modul: Storitve in trgovsko blago - posebnosti, računovodski in davčni vidik

Termin: 26. 10. 2020 (9.00 – 11.30)

V modulu bodo zajeti:

- prodaja storitve,

- kalo trgovskega blaga (dovoljen, dejanski) - računovodski in davčni vidik,

- inventurni prinamjkljaji in presežki trgovskega blaga, materiala, OOS - računovodski in davčni vidik,

- oslabitve zalog - računovodski in davčni vidik.

6. modul:Principi obračanja zalog, terjatev in obveznosti in vpliv na likvidnost podjetja

Termin: 26. 10. 2020 (12.15 – 15.00)

V modulu bodo zajeti:

- koeficienti obračanja zalog, terjatev in obveznosti - pomen za spremljanje likvidnosti in plačilne sposobnosti

- primeri knjiženj poslovnih dogodkov ter praktični primeri in izračuni

7. modul: preizkus znanja (trajanje 90 min. )

Termin: po dogovoru v skupini (9.00 – 11.00)

Opis - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Kontaktna oseba

Daniela Ključevšek
daniela.kljucevsek@dashofer.si
+386 (0)1 434 56 00

Ciljna skupina - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja računovodstva in kontrolinga v trgovskem oz. storitvenem podjetju. Namenjen je vodjem finančno-računovodskih služb, vodjem računovodstva, strokovnim sodelavcem v finančnem kontrolingu podjetja. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih odločitev.

Imate vprašanja o seminarju?

Z veseljem vam pomagamo!

Input:

Predavatelj - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem s področja računovodstva, davkov in financ. Je izvajalka mnogih znanstvenih ter strokovnih seminarjev in delavnic, pripravlja tudi najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. Sodeluje s podjetji in podjetniki, zbornicami in različnimi izobraževalnimi inštitucijami.

Reference - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

Pogoji in popusti - Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v trgovskem/storitvenem podjetju

  • Interaktivne delavnice trajajo po 6 šolskih ur z vmesnim odmorom za kosilo
  • Program modulov je zastavljen tako, da se boste udeleženci seznanili s pravilnimi in posebnimi postopki računovodenja v trgovskih in storitvenih podjetjih, kakor tudi določanjem koristnih in splošno sprejetih kazalnikov v finančnem kontrolingu.
  • Praktična in aplikativna znanja boste poglobili s pomočjo praktičnih primerov (case study).
  • Dobrodošlo je, da na izobraževanju izpostavite svoje primere in odprta vprašanja, saj bostez mentorsko pomočjo predavateljice zanje poiskali optimalno rešitev.
  • Program izobraževanja se zaključi s pisnim 90 -minutnim preizkusom znanja inpridobitvijo certifikata Preizkušeni poznavalec računovodenja in kontrolinga v proizvodnem podjetju.