Varstvo osebnih podatkov

 Vsa vsebina
Dokumentacija po GDPR
Dokumentacija po GDPR

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR – Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO
Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije
Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije

Gradivo Varstvo osebnih podatkov: vzorci dokumentacije zajema pravno preverjene vzorce internih pravilnikov in drugih aktov ter pogodb za varstvo osebnih podatkov, ki vam bodo v pomoč pri ustreznem urejanju tega področja v vašem podjetju. Da bi bili pravočasno seznanjeni z vso relevantno ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO