Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Davčna izvršba

Strokovno gradivo vam pomaga do odličnega poznavanja davčne izvršbe v praksi. Strokovni komentarji vas napotujejo na konkretne zakonske določbe, pojasnila in sodno prakso. Gradivo obsega 74 strani.

Avtorji

mag. Kaja Breznik Ladinik

Vsebina

1. SPLOŠNO           

2. NAČELA DAVČNE IZVRŠBE         

3. POSTOPEK DAVČNE IZVRŠBE

3.1. SPLOŠNO

3.2. IZVRŠILNI NASLOV        

3.2.1 IZVRŠILNI NASLOV ZA IZTERJAVO DRUGIH (TJ. NEDAVČNIH) OBVEZNOSTI..

3.3. SKLEP O IZVRŠBI             

3.4. POSEBNOSTI DAVČNE IZVRŠBE

3.4.1 SEZNAM PREMOŽENJA    

3.4.2 POROŠTVO            

3.5. ZAVAROVANJE PLAČILA V POSTOPKU IZVRŠBE               

3.6. STROŠKI DAVČNE IZVRŠBE         

3.7. ODLOG IN ZADRŽANJE DAVČNE IZVRŠBE            

3.8. USTAVITEV POSTOPKA DAVČNE IZVRŠBE           

4. PRAVNA SREDSTVA      

4.1. PRITOŽBA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI

4.2. UGOVOR TRETJEGA ZOPER SKLEP O IZVRŠBI     

5. PREDMET IZVRŠBE         

5.1. SPLOŠNO           

5.2. DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE, DENARNA SREDSTVA IN DENARNE TERJATVE

5.2.1 IZVZETJA IN OMEJITVE PREDMETOV DAVČNE IZVRŠBE

5.2.2 DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE          

5.2.3 DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVA DENARNA SREDSTVA PRI BANKAH OZ. HRANILNICAH       

5.2.4 DAVČNA IZVRŠBA NA DRUGE DENARNE TERJATVE DOLŽNIKA 

5.3. DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE PREMIČNINE          

5.3.1 RUBEŽ, CENITEV IN PRODAJA PREMIČNIN

5.3.1.1 RUBEŽ   

5.3.1.2 CENITEV ZARUBLJENIH PREMIČNIN        

5.3.1.3 NAČINI PRODAJE ZARUBLJENIH PREMIČNIN      

5.3.1.4 VRNITEV, UNIČENJE, BREZPLAČEN ODSTOP NAMESTO PRODAJE             

5.4. PRODAJA BLAGA, KI SO GA ODVZELI DRUGI ORGANI

5.5. DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE NEPREMIČNINE, DELEŽ DRUŽBENIKA V DRUŽBI TER PREMOŽENJSKE PRAVICE

5.6. DAVČNA IZVRŠBA NA VREDNOSTNE PAPIRJE   

6. MEDNARODNA IZTERJAVA DAVŠČIN    

 

Storitve

Davčna izvršba je poseben upravni postopek, določen v Zakonu o davčnem postopku. Skupaj s pravno strokovnjakinjo mag. Kajo Breznik Ladinik smo pripravili praktično strokovno gradivo, ki vas vodi po vseh postavkah davčne izvršbe, pri tem pa vas opozarja na vaše obveznosti in pravilno izvajanje zakonskih določb v praksi.

Struktura besedila je pripravljena tako, da vas napotuje na konkretne člene zakonov, pojasnila davčnega organa in aktualno sodno prakso.

Strokovno gradivo obsega 74 strani besedila v A4 formatu (PDF oblika).

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Kristina Suhadolnik - kristina.suhadolnik@dashofer.si