Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Davčne olajšave za pravne osebe za leto 2023, popravki ter davčne olajšave za predhodno leto

Davčne olajšave za pravne osebe v letu 2023 - Ključne informacije in nasveti

V dobi nenehnih sprememb in izzivov, s katerimi se srečujejo podjetja, je pomembno biti na tekočem z vsemi možnostmi za optimizacijo poslovanja. Eden ključnih vidikov, ki prispeva k zdravju podjetniškega ekosistema, je učinkovito upravljanje davčnih obveznosti. V ta namen smo za vas pripravili obsežno gradivo, ki pokriva vse, kar morate vedeti o davčnih olajšavah za pravne osebe za leto 2023, vključno s popravki in možnostmi za predhodno leto.

Naše gradivo je nujno branje za vse, ki želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponujajo interventni zakoni in priporočila za leto 2023. Razložili smo, kako lahko vaše podjetje uveljavi olajšave za investiranje, zaposlovanje, donacije ter vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Posebno pozornost smo namenili olajšavam za investiranje v osebne avtomobile na hibridni pogon, subvencijam za sončne elektrarne in kako pravilno izvesti popravke davčnega obračuna.

Dodatno boste našli podrobne analize in primere, ki vam bodo pomagali razumeti, kako najbolje optimizirati davčne olajšave po ZDDPO-2, od olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšav za zaposlovanje v deficitarnih poklicih, do spodbud za digitalni in zeleni prehod.

Na koncu smo vključili tudi pregled sprememb in dopolnitev uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, ki predstavlja pomembno branje za vse, ki se želijo seznaniti z načinom uveljavljanja regionalnih spodbud za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje.

Prepričani smo, da bo to gradivo služilo kot nepogrešljiv vir za vsa podjetja, ki želijo izboljšati svoje finančno stanje in izkoristiti vse razpoložljive davčne ugodnosti. Vabimo vas, da se poglobite v vsebine in izkoristite informacije, ki lahko pomenijo ključ do uspešnejšega in učinkovitejšega poslovanja v prihodnje.

Vsebina


1. Ste si že postavili katero od vprašanj za olajšave DDPO za podjetja 2023? 

Kaj določajo Interventni zakoni in priporočila za uveljavljanje olajšav za leto 2023?

Priporočila pri olajšavi za investiranje, za zaposlovanje, za donacije in za vlaganja v digitalni in
zeleni prehod v obračunu DDPO 2023

Olajšava za investiranje za osebni avtomobil na hibridni pogon

Popravek davčnega obračuna in olajšava za zaposlovanje

Uveljavljanje olajšave za investiranje 

Avansni račun in olajšava 

Olajšava za donacije 

Subvencija za sončno elektrarno in DDPO

2. Popravki davčnega obračuna 

Kako popraviti obračuna DDPO v primeru znižanja davčne osnove (primer) zaradi neuveljavljene olajšave? 

3. Ste si že postavili katero od vprašanj za olajšave DDPO za podjetja 2022?
Optimizacija davčnih olajšav po ZDDPO-2

55. člen (olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj)

55.a člen (olajšava za investiranje) 

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) – pripoznavanje 

55.b člen (olajšava za zaposlovanje)

Olajšava za zaposlitve v deficitarnih poklicih (primer) 

55.c člen (olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod) (primer) 

56. člen (olajšava za zaposlovanje invalidov) 

57. člen (olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju) (primer)

58. člen (olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)

59. člen (olajšava za donacije) (primer)

Spremembe in dopolnitve Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si