Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Davčni vidik in knjiženje najpogostejših izplačil fizičnim osebam za posredne proračunske uporabnike

Vas zanima, kako pravilno obdavčiti in knjižiti izplačila fizičnim osebam v javnem sektorju? Naše novo strokovno gradivo razkriva vse, kar morate vedeti o najnovejših zakonskih spremembah in davčnih smernicah za posredne proračunske uporabnike.

V gradivo smo zajeli:

  • Dohodke iz drugega pogodbenega razmerja: Kako obračunati in knjižiti avtorske honorarje, podjemne pogodbe in druge oblike neodvisnega sodelovanja.
  • Povračila stroškov: Razumevanje davčnih vidikov povračil za službena potovanja, uporabo lastnih sredstev pri delu od doma, in drugih oblik povračil povezanih z delom.
  • Jubilejne in solidarnostne nagrade: Kdaj in kako pravilno izplačati jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči, skladno z novimi usmeritvami in zneski.
  • Odpravnine ob upokojitvi: Pravilno obračunavanje in knjiženje odpravnin v skladu z zadnjimi kolektivnimi pogodbami.

Gradivo temelji na najnovejših spremembah zakonodaje do aprila 2024, vključno z novostmi v ZPIZ-2, Slovenskih računovodskih standardih in drugih relevantnih predpisih. 

Strnili smo aktualne davčne in knjigovodske obravnave nekaterih obračunov in izplačil fizičnim osebam, naj bo to zaposlenim ali pogodbenim sodelavcem, ki jih izvršujete v računovodstvu vaših organizacij. Predstavlili smo davčne obravnave, s prikazi knjiženja za posredne proračunske uporabnike. S prilagojenimi primeri in jasnimi navodili je to gradivo nepogrešljivo orodje za vsakega računovodjo in finančnega strokovnjaka v javnem sektorju.

Vsebina

Dohodki iz drugega pogodbenega dela
  Avtorska pogodba (davčni vidik) 
  Primer knjiženja – določeni uporabniki, Avtorski honorar iz odvisnega razmerja 
  Podjemna pogodba (davčni vidik)
  Primer knjiženja podjemne pogodbe – določeni uporabniki 
  Začasno in občasno delo upokojencev (davčni vidik)
  Primer knjiženja občasnega dela upokojencev– določeni uporabniki 

Nekatera povračila stroškov povezana z delom in drugi prejemki iz delovnega razmerja
  Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (davčni vidik)
  Vlada sprejela Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi 
  Jubilejne nagrade (davčni vidik)
  Jubilejna nagrada in njena višina za javni sektor
  Povračilo stroškov, povezanih s službenim potovanjem (davčni vidik)
  Solidarnostne pomoči (davčni vidik)
  Solidarnostna pomoč in njena višina za javni sektor
  Odpravnina ob upokojitvi (davčni vidik)
  Odpravnina ob odhodu v pokoj (kolektivna pogodba za negospodarstvo) 
  Knjiženje za nekatera povračila stroškov povezana z delom in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si