Strokovno gradivo

DDV in nepremičnine

Novo e-gradivo z naslovom DDV in nepremičnine na 50 straneh zajema DDV implikacije pri oddajanju v najem in prodajah nepremičnin ter nekaterih z njimi tesno povezanimi dobavami. Poleg tega vključuje tudi vzorce dogovorov o najemu in prodaji nepremičnin, najpogostejše primere iz prakse, sodbe Sodišča EU in pojasnila FURS.

Avtorji

  • mag. Aleksandra Heinzer

Vsebina

Gradivo zajema:

  • nepremičnine po DDV pravilih,
  • oddajanje nepremičnin v najem in uporabo (pogoji za obdavčitev najema nepremičnin, enotnost transakcij, zaračunavanje obratovalnih stroškov, služnostna pravica),
  • dobava nepremičnin (dobava objektov, dobava zemljišč, pogoji za obdavčitev dobave nepremičnin, stopnja DDV pri prodaji nepremičnine, stavbna pravica),
  • vse posebnosti, ki jih ne smete spregledati.

Poleg e-gradiva prejmete tudi video seminar DDV in nepremičnine. V seminarju je mag. Aleksandra Heinzer predstavila transakcije z nepremičninami – prodaja, nakup, oddaja in najem. Obrazložila je razmejitev med najemom in uporabo nepremičnine ter opredelila ostale posebnosti.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Info - info@dashofer.si