Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

DDV in nepremičnine

Prodajate, kupujete, oddajate ali najemate nepremičnino?

Na področju transakcij z nepremičninami je treba upoštevati vrsto DDV posebnosti, saj določila Direktive Sveta 2006/112/ES 1 državam članicam v zvezi s tem področjem ponujajo kar nekaj manevrskega prostora.

Posodobili smo e-gradivo DDV in nepremičnine, v katerem so predstavljene DDV implikacije pri oddajanju v najem in prodajah nepremičnin ter nekaterih z njimi tesno povezanimi dobavami. Nova verzija vključuje 10 dodatnih strani z novimi praktičnimi primeri, povezanimi z DDV implikacijami pri oddajanju nepremičnin v najem in uporabo, zaračunavanjem obratovalnih stroškov in DDV implikacijami pri dobavi nepremičnin. Prejeli boste tudi najbolj pogoste primere, s katerimi se davčni zavezanci soočajo in podane ustrezne rešitve. V gradivo smo vključili tudi aktualno sodno prakso ter trenutna stališča davčnega organa. 

Poleg e-gradiva prejmete tudi video seminar DDV in nepremičnine, kjer je mag. Aleksandra Heinzer predstavila transakcije z nepremičninami – prodaja, nakup, oddaja in najem. Obrazložila je razmejitev med najemom in uporabo nepremičnine ter opredelila ostale posebnosti.

Avtorji

mag. ALEKSANDRA HEINZER
Davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji. V tesnem sodelovanju z založbo Verlag Dashofer se je skozi dolgoletno delo specializirala za področje DDV. Zaposlena je v družbiPakta svetovanje d.o.o.in svojim strankam pomaga reševati DDV probleme. Je avtorica številnih člankov in prispevkov, soavtorica DDV priročnika, dnevno pa odgovarja tudi na pisna vprašanja naročnikov produktov založbe Verlag Dashofer. Posebno pozornost posveča predajanju znanja s področja DDV zvestim udeležencem njenih rednih seminarjev in tečajev.

Vsebina

Gradivo zajema:

  • nepremičnine po DDV pravilih,
  • oddajanje nepremičnin v najem in uporabo (pogoji za obdavčitev najema nepremičnin, enotnost transakcij, zaračunavanje obratovalnih stroškov, služnostna pravica),
  • dobava nepremičnin (dobava objektov, dobava zemljišč, pogoji za obdavčitev dobave nepremičnin, stopnja DDV pri prodaji nepremičnine, stavbna pravica),
  • vse posebnosti, ki jih ne smete spregledati.praktični primeri (DDV implikacije pri oddajanju nepremičnin v najem in uporabo; Zaračunavanje obratovalnih stroškov; DDV implikacije pri dobavi nepremičnin).

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Info - info@dashofer.si