Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

Dokumentacija za gradbeništvo

Gradivo Dokumentacija za gradbeništvo obsega temeljne vzorce, ki jih potrebujete pri delu v gradbeništvu – v gradivu tako najdete vzorce gradbene pogodbe, pogodbe o izvajanju investicijskih del, dvopartitne podizvajalske pogodbe in pa pogodbe o gradbenem nadzoru. Prav tako smo dodali vzorce za splošno poslovanje podjetij, ki se nanašajo na zavarovanje poslovne skrivnosti, postopke javnega naročanja in pa zaposlovanje tujcev, v priloženem video seminarju pa vas obveščamo o novostih, ki jih je uvedla nova gradbena zakonodaja.

Vsebina

VZORCI ZA GRADBENIŠTVO:

  • Gradbena pogodba
  • Pogodba o izvajanju investicijskih del
  • Podizvajalska pogodba (dvopartitna)
  • Pogodba o gradbenem nadzoru

SPLOŠNI VZORCI

  • Dogovor o sodelovanju ponudnikov v postopkih javnega naročanja
  • Sklep o poslovni skrivnosti v javnem naročanju
  • Sporazum o poslovni skrivnosti
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem

BONUS

  • Video seminar Novosti gradbene zakonodaje

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Info - info@dashofer.si