Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

E-brošura Obresti med povezanimi osebami

Predstavljamo vam našo novo e-brošuro Obresti med povezanimi osebami. V brošuri boste našli vse potrebne informacije o aktualnih spremembah pravne podlage in režimu davčne obravnave obresti med povezanimi osebami, s poudarkom na novostih za leto 2024. Dodali smo tudi odgovore na vprašanja in vključili dva članka.

Nekaj ključnih poudarkov, ki so zajeti v e-brošuro:

  • Predstavitev novosti za leto 2024 in povzetek davčnega režima za leto 2023.
  • Članek Obresti med povezanimi osebami - Pravna podlaga, primeri in odgovori na vprašanja za obresti in članek Obresti med povezanimi osebami.
  • Odgovori na vprašanja različnih tematik:

        - Posojilo med povezanima osebama
        - Pregled pravilnosti izračuna POM
        - Posojilo d.o.o. povezani osebi s.p.
        - Brezobrestno posojilo družbenika - fizične osebi družbi
        - Financiranje odvisne (hčerinske) družbe – posojilo med povezanima         
          osebama
        - Tržna obrestna mera in boniteta
        - Posojilo povezani osebi po obrestni meri nižji od POM

  • Interaktivni del z odgovori na vprašanja iz on-line klepetalnice glede obresti med povezanimi osebami.

Vsebina

Uvod 
ČLANKI 
Obresti med povezanimi osebami - Pravna podlaga, primeri in odgovori na vprašanja za obresti
med povezanimi osebami - dopolnitve za leto 2024 
Obresti med povezanimi osebami
ODGOVORI
Posojilo med povezanima osebama 
Pregled pravilnosti izračuna POM 
Posojilo d.o.o. povezani osebi s.p. 
Brezobrestno posojilo družbenika - fizične osebi družbi
Financiranje odvisne (hčerinske) družbe – posojilo med povezanima osebama
Tržna obrestna mera in boniteta
Posojilo lastniku podjetja 
Pogodbena obrestna mera nižja od priznane obrestne mere
Posojilo povezani osebi po obrestni meri nižji od POM 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ ON-LINE KLEPETALNICE 
Obresti med povezanimi osebami

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si