Certificirani seminar

Kadrovska šola

Strokovno gradivo

E-brošura Praktični napotki za poslovanje gradbenih podjetij

Praktični napotki za poslovanje gradbenih podjetij je celovit priročnik, ki je zasnovan z namenom, da vam pomaga pri uspešnem vodenju gradbenega podjetja in olajša izzive, s katerimi se srečujete na vsakodnevni ravni.

Gradbeništvo je zahtevna panoga, ki zahteva dobro razumevanje različnih pravnih in zakonodajnih vidikov. Zato smo v brošuro vključili pojasnila ključnih področij za poslovanje gradbenih podjetij, ki je lahko v pomoč različnim oddelkom v podjetju.

Vključili smo pojasnila gradbene zakonodaje, javnonaročniške zakonodaje za vse tiste, ki se prijavljajo na postopke javnih naročil, ter pravno podlago za pravilno postopanje pri poslovanju ob povišanju cen gradbenih materialov.

Dodana so tudi pojasnila glede specifik zaposlovanja in delovnih razmerij v gradbeništvu, na katere morate paziti, pojasnjene so določbe Kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti, dodani pa so tudi praktični napotki za zaposlovanje tujcev.

V brošuri boste poleg praktičnih napotkov strokovnjakov našli tudi številne vzorce dokumentacije za gradbena podjetja,tako s področja gradbeništva (npr. gradbena pogodba), kot tudi s področja javnega naročanja in zaposlovanja tujcev, ki so vam lahko v pomoč pri poslovanju. 

Avtorji

 • Aleksandra Velkovrh
 • mag. Boštjan J. Turk
 • strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Vsebina

Gradbeni zakon GZ-1      
Predlog sprememb Gradbenega zakona 2023     
Podzakonski predpisi      

 • Uredba o razvrščanju objektov
 • Pravilnik o začasnih objektih
 • Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Gradbena pogodba        

 • Gradbena pogodba: napotki za pripravo
  Klavzule              
 • Gradbena pogodba 2023 (vzorec)            

Javno naročanje              

 • Javna naročila gradenj: ključne točke, ki jih morate poznati gradbena podjetja kot ponudniki          
 • Gradbena pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)         

Zaposlovanje v gradbeništvu       

 • Posebnosti zaposlovanja oz. sklepanja pogodb o zaposlitvi v gradbeništvu     
  Sklepanje pogodb o zaposlitvi   
  Sestavine pogodbe o zaposlitvi 
  Opravljanje drugega dela             
  Delovni čas       
  Letni dopust     
  Plačilo za delo: dodatek za delo na oddaljenem gradbišču, terenski dodatek         
  Varnost in zdravje pri delu           
  Posebnosti glede prenehanja delovnega razmerja             
 • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti            
 • Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcev   
  Enotno dovoljenje         
  Delovno dovoljenje       
  Kontrola trga dela          
 • Zaposlovanje tujcev: »check lista« obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca 
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)     

Aktualno            

 • Povišanje cen gradbenega materiala       
  Pravni okvirji za reševanje vprašanj         
  Kako precejšen dvig cen gradbenih materialov vpliva na že sklenjene pogodbe, v katerih se stranki o ceni del nista dogovorila?

Vzorci   

 • Projektantska pogodba (vzorec)
 • Pogodba o gradbenem nadzoru (vzorec)
 • Izjava projektanta o dopustnih manjših odstopanjih (vzorec)         
 • Pogodba med dvema projektantoma (vzorec)     
 • Pogodba med projektantom in investitorjem (vzorec)      
 • Pooblastilo glavnega izvajalca o neposrednem plačilu podizvajalcu (vzorec)           
 • Soglasje podizvajalca o neposrednem plačilu (vzorec)      
 • Odločba o imenovanju vodje nadzora (vzorec)    
 • Odločba o imenovanju vodje del (vzorec)              
 • Pogodba o izvajanju investicijskih del (vzorec)     
 • Pogodba o izvedbi strokovnega nadzora nad gradnjo (vzorec)      

 

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si