Strokovno gradivo

E-brošura Praktični napotki za poslovanje gradbenih podjetij

E-brošura s pojasnili relevantne zakonodaje s področja gradbeništva, javnega naročanja, aktualnih tematik, delovnih razmerij in zaposlovanja tujcev, skupaj z vzorci pogodb in dokumentacije

V najnovejši izdaji naše e-brošure "Praktični napotki za poslovanje gradbenih podjetij" prinašamo celovit pregled in pojasnila relevantne zakonodaje s področja gradbeništva, javnega naročanja, aktualnih tematik, delovnih razmerij in zaposlovanja tujcev. 

V brošuri obravnavamo ključne zakonske okvire, kot so Gradbeni zakon GZ-1, njegove spremembe (GZ-1A) in odločitve Ustavnega sodišča, ki neposredno vplivajo na gradbeno panogo. Poseben poudarek dajemo podzakonskim predpisom, vključno z uredbami in pravilniki, ki urejajo razvrščanje objektov, začasne objekte ter projektno in drugo dokumentacijo pri gradnji.

Vključili smo tudi praktična navodila za pripravo gradbenih pogodb, vzorce pogodb in dokumentacije, ki so skladni z javnonaročniško zakonodajo in standardi stroke. Naša zbirka vzorcev vključuje gradbene pogodbe, projektantske pogodbe, pogodbe o gradbenem nadzoru in druge, ki so ključne za uspešno izvedbo projektov.

Posebno pozornost namenjamo tudi zaposlovanju v gradbeništvu, zlasti posebnostim sklepanja pogodb o zaposlitvi in kolektivnim pogodbam gradbenih dejavnosti. Obveznosti delodajalcev pri zaposlovanju tujcev, enotna dovoljenja, delovna dovoljenja in kontrola trga dela so le nekatera od obravnavanih področij, skupaj z vzorcem pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tujcem in "check listo" obveznosti delodajalca.

V zaključnem delu se dotikamo aktualnih tem, kot so javna naročila gradenj, povišanje cen gradbenega materiala in njegov vpliv na sklenjene pogodbe. Naš cilj je opremiti gradbena podjetja z znanjem in orodji, potrebnimi za soočanje z izzivi in izkoriščanje priložnosti v dinamičnem gradbenem sektorju.

 

Za konec pa odgovorimo tudi na vprašanje, kako precejšen dvig cen gradbenih materialov vpliva na že sklenjene pogodbe, v katerih se stranki o ceni del nista dogovorila.

Avtorji

  • Aleksandra Velkovrh
  • mag. Boštjan J. Turk
  • strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Vsebina

Gradbeni zakon GZ-1
Zakon o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) 
Članek o odločitvi Ustavnega sodišča U-I-203/23 
Podzakonski predpisi
    Uredba o razvrščanju objektov
    Pravilnik o začasnih objektih 
    Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
Gradbena pogodba
    Gradbena pogodba: napotki za pripravo 
       Klavzule
    NOVO
Vzorci
    Gradbena pogodba (vzorec)
    Gradbena pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec) 
    Projektantska pogodba (vzorec)
    Pogodba o gradbenem nadzoru (vzorec)
    Pooblastilo glavnega izvajalca o neposrednem plačilu podizvajalcu (vzorec) 
    Soglasje podizvajalca o neposrednem plačilu (vzorec) 
    Odločba o imenovanju vodje nadzora (vzorec)
    Odločba o imenovanju vodje del (vzorec)
    Pogodba o izvajanju investicijskih del (vzorec)
    Pogodba o izvedbi strokovnega nadzora nad gradnjo (vzorec) 
Zaposlovanje v gradbeništvu
   Posebnosti zaposlovanja oz. sklepanja pogodb o zaposlitvi v gradbeništvu
   Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcev 
   Enotno dovoljenje 
   Delovno dovoljenje
   Kontrola trga dela
Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec)
Zaposlovanje tujcev: »check lista« obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca
   Obrazci, namenjeni delodajalcem
Zaposlovanje delavcev iz BiH
Obračun plače nerezidentov
  Obdavčitev
  Obračun dohodka iz zaposlitve nerezidenta
Aktualno
  Javna naročila gradenj: ključne točke, ki jih morate poznati gradbena podjetja kot ponudniki
  Povišanje cen gradbenega materiala
     Pravni okvirji za reševanje vprašanj
     Kako precejšen dvig cen gradbenih materialov vpliva na že sklenjene pogodbe, v katerih se stranki o ceni del nista dogovorila?

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si