Certificirani seminar

Kadrovska šola

Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - JUNIJ 2023

V aktualni številki, so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Predstavljene so informacije, ki jih boste v računovodskih poročilih objavili o finančnem stanju organizacije. Na nekaterih mestih je pokomentiran tudi davčni vidik. Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani z aktualnimi knjižbami, vezanimi na zeleni prehod (sončna elektrarna), zaloge (usredstvenje, vrednotenje), davke (popravki davčne obveznosti, odloženi davki) in rezervacije.

Avtorji

  • Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Erika Stražar, s.p.
  • doc. dr. Lidija Robnik
  • Suzana Friegl
  • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
  • Erika Režek, davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica
  • Darinka Meško, mag.

 

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov
Odloženi davki 
Usredstveni lastni proizvodi in storitve
Računovodsko vodenje proizvodnje in metode vrednotenja zalog 
Računovodsko evidentiranje rezervacij skozi njihov življenjski cikel
Popravek obračuna DDPO v primeru znižanja davčne osnove (knjiženje) 
Sončna elektrarna 
Vpliv računovodskega vrednotenja porabe zalog na poslovni izid, kalkulacije in stimulacije 
V primerih uporabljeni konti

Vprašanja in odgovori
Najemnina in pravica do uporabe sredstva 
Vrednotenje naložb v virtualna sredstva 
Knjiženje vrednostnih papirjev
Nakup in prodaja poslovnega prostora 
Knjiženje zamudnih obresti do kupcev
Neizogibni strošek amortizacije
Vlaganja v tuja osnovna sredstva 
Stroški za najeto nepremičnino 
Zaloge in dobavnica
Trgovsko blago z RVC in DDV
Povračila stroškov po pogodbi o poslovodenju med podjetji 

Storitve

V tej številki so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Predstavljene so informacije, ki jih boste v računovodskih poročilih objavili o finančnem stanju organizacije. Na nekaterih mestih je pokomentiran tudi davčni vidik. Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani z aktualnimi knjižbami, vezanimi na zeleni prehod (sončna elektrarna), zaloge (usredstvenje, vrednotenje), davke (popravki davčne obveznosti, odloženi davki) in rezervacije. Fokus v reviji je na uporabi Slovenskih računovodskih standardov. Spoznali boste podlage za knjiženja. Kjer pa ni podlage po SRS, vam predstavljamo podlago po MSRP, ki jih v takšnih situacijah uporabimo kot primer dobre prakse. Ker je revija v tiskani in on-line obliki, si jo lahko shranite, in kadar bo treba, uporabite za argumente za vaše delo. V on-line obliki pa do revije vedno lahko dostopate preko onnsrs.dashofer.si.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si