Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - november 2022

Nova aktualna številka revije prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov. Vsebuje tudi kontrolne sezname za preverjanje posameznih postavk računovodskih izkazov. Vsebuje 60 strani A4 formata.

Avtorji

  • Urška Juršev
  • Sonja Kermat
  • Fenja Borštnar
  • Erika Stražar
  • Maruša Hauptman, pooblaščena revizorka BDO revizija d.o.o.
  • Sonja Novakovič Jelen, preizkušena računovodkinja BDO revizija d.o.o.
  • Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica
  • Natalija Kunstek, davčna svetovalka

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov
Poslovni dogodki, povezani z zalogami ob koncu poslovnega leta
Popis in obravnava terjatev ob koncu leta
Naložbe v zlato, srebro in druge plemenite kovine
Kriptovalute
Začetna bilanca stanja samostojnega podjetnika ob spremembi načina obdavčitve v upoštevanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
Rezervacije – aktualne teme
Davčni vidik rezervacij iz osnovnih določb in prakse
Pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
V primerih uporabljeni konti.
Razkritja
Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji
Vpliv političnih, gospodarskih in podnebnih sprememb na računovodske izkaze 2022
Vprašanja in odgovori
Spletna prodaja
Plovilo iz EU oddajano izven EU
Tečajne razlike
Davčna obravnava vrednotenja najemov
Poravnava davčnega dolga odvisne družbe
Računovodski vidik razstavnih eksponatov
Vlaganje v tuja osnovna sredstva in plačilo licence

Storitve

V tej številki so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Predstavljene so informacije, ki jih boste v računovodskih poročilih objavili o finančnem stanju organizacije. Na nekaterih mestih je pokomentiran tudi davčni vidik. Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani s tveganji za poslovanje podjetja v letu 2022 (v članku Vpliv političnih, gospodarskih in podnebnih sprememb na računovodske izkaze 2022 in Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji), rezervacijami (tudi davčni vidiki), finančnimi sredstvi (zlato, kriptovalute) in zaključevanjem poslovnega leta (zaloge, terjatve).

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si