Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - OKTOBER 2023

Aktualni poslovni dogodki v tej številki so povezani z aktualnimi knjižbami, vezanimi na zeleni (električna polnilnica) in digitalni prehod (investicije v raziskave in razvoj), poškodovane zaloge (popravki, odpisi, odprava priznanja) in poškodovanje osnovna sredstva, davki (evidentiranje nepremičnin in davčno priznavanje z njimi povezanih stroškov) in rezervacijami. Ne moremo tudi mimo blažitve vpliva izrednih dogodkov, opisali bomo kakšne možnosti nudita dva zakona, na izkazovanje posledic ujm in njihovega odpravljanja, predstavili bomo knjiženje državnih pomoči.

Avtorji

  • Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Erika Stražar, s.p.
  • doc. dr. Lidija Robnik
  • Suzana Friegl
  • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
  • Erika Režek, davčna svetovalka z licenco ZDSS
  • Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica
  • Darinka Meško, mag.

 

Vsebina

Računovodsko evidentiranje popravila in odprave poškodovanih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi poplav

Rezervacije

Računovodski in davčni vidik oslabitev ali odpisov zalog

Stroški raziskav in razvoja v računovodskih izkazih

Računovodsko evidentiranje državnih pomoči

Davčna in računovodska obravnava električnih polnilnic za avtomobile

Računovodski in davčni vidik ter primer za prenos nepremičnine v poslovne knjige

Pobotanje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih

Interventni ukrepi za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta za poslovne subjekte

Obdavčitev in knjiženje podaljšanja posojilne pogodbe

Storitve

V tej številki so poknjiženi primeri, s katerimi ste se ali pa se boste v kratkem srečali. Predstavljene so informacije, ki jih boste v računovodskih poročilih objavili o finančnem stanju organizacije. Na nekaterih mestih je pokomentiran tudi davčni vidik.

Fokus v reviji je na uporabi Slovenskih računovodskih standardov, ki veljajo v letu 2023 (pod posameznimi članki  pa so predstavljeni predlogi v teh člankih uporabljenih SRS, ki naj bi se uporabljali v letu 2024, označeni so s sliko). Kjer v SRS 2016 ni podlage, vam predstavljamo podlago po MSRP, ki jih v takšnih situacijah uporabimo kot primer dobre prakse. Od 2024 pa bodo SRS skladni z MSRP, tako da bodo primeri v tej reviji v letu 2024 uporabni tudi, v kolikor računovodite po MSRP. Ker je revija tudi v on-line obliki, lahko do nje dostopate preko onnsrs.dashofer.si.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Mihael Sket - mihael.sket@dashofer.si