Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja


Nova strokovna revija prikazuje situacije – poslovne dogodke, s katerimi se srečujete zaradi spremembe predpisov. Vsebuje konkretne primere novih ter zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritij s komentarji ter razumljivo razlago brez navajanja nepotrebnih paragrafov.
Input:

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - letna naročnina (3 izvodi):

237 € brez DDV

Poštnina in manipulacija: 13,50 € brez DDV

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja je strokovna revija, ki vam tri krat letno, v obsegu 60 strani A4 formata, prinaša primere s komentarji knjiženj po SRS in za razkritja.

Del vzorčne številko strokovne revije si lahko ogledate tukaj.

Avtorji

 • Fenja Borštnar, dipl. ekon.
 • Urška Juršev, univ. dipl. ekon. in davčna svetovalka z licenco ZDSS
 • Sonja kermat, dipl. ekon. spec.
 • Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka
 • Erika Stražar, univ. dipl. ekon.

Seminar

Termin

Število razpoložljivih seminarjev : 1
Naslednji termin: 27.5.2021
Lokacija: V živo prek spleta

O produktu

Revija Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja (primeri s komentarji knjiženj po SRS) obsega:

 • nove primere knjiženj in razkritij, s katerim ste se, ali pa se boste v kratkem, srečali
 • primere knjiženj zahtevnih poslovnih dogodkov – prikaz in razlaga konkretnega postopka na podlagi SRS, zakona, pojasnila in internega akta
 • razkritja k računovodskim izkazom za mikro, majhna, srednja in velika podjetja
 • različice knjiženj glede na to, ali zakonodaja omogoča poenostavitve
 • standardi se navajajo samo v obsegu, ki je potreben za knjiženje konkretnega primera, hkrati pa strokovnjak komentira knjiženje
 • kontrolni seznami za preverjanje postavk računovodskih izkazov