Splošni pogoji uporabe produktov

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALOV 

 1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe produktov družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. opredeljujejo pogoje uporabe produktov založbe in veljajo za vse vrste uporabnikov: neregistrirane anonimne uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in za naročniške uporabnike.

Splošni pogoji uporabe produktov so sestavni del vsakega naročila oz. pogodbe na produkte založbe Verlag Dashöfer.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami), ki dopolnjujejo naročilo oz. pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe produktov. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. vzdržuje spletne portale in druge on-line produkte (v nadaljevanju portali) tako, da so praviloma dostopni 24 ur na dan, vse dni v letu.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. si pridružuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekali ponoči in med vikendom. Možni so tudi izpadi dostopa do portalov zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., ali internetnih ponudnikov, ali opreme na strani uporabnikov, za kar pa družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

 1. Postopek naročanja preko spletne strani

S klikom na gumb »Naročnina« vas sistem preusmeri na pregled modulov posameznega produkta. Tu izberete želeni modul in s klikom na »Naročilo« preidete na vnos osebnih podatkov in podatkov o podjetju. Po vnosu zahtevanih podatkov kliknete gumb »Nadaljuj« za potrditev naročila. Sistem podatkov vsebinsko ne preverja.

Na spletnih straneh založbe Verlag Dashöfer lahko naročate produkte:

Tiskani produkti:

Kliknite na izbrani produkt in desno zgoraj kliknete na gumb »Naročnina«. Sistem vas preusmeri na vnso osebnih podatkov in podatkov o podjetju. Po vnosu zahtevanih podatkov kliknete gumb »Nadaljuj« za potrditev naročila. Ko potrdite Splošne pogoje poslovanja in strinjanje s Pogoji obdelave osebnih podatkov se za naročilo produkta izpiše gumb »Naročilo«. Sistem podatkov vsebinsko ne preverja.

O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

On-line produkti:

Registracija je pogoj za pridobitev dostopa do on-line produkta.

Registrirani uporabniki: V sistem se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Registrirani uporabnik ste že v primeru, da ste naročeni na enega od e-časopisov naše založbe (npr. e-časopis Davki in računovodstvo) ali drug on-line produkt, zato se vam ni potrebno ponovno registrirati. Vpišite svoje uporabniško ime (email vpisan ob registraciji) in geslo in kliknite »Prijava«. Za izbiro želenega produkta oz. modula kliknite na levi gumb zgoraj »Naročnina« Prikaže se vam stran za vnos osebnih podatkov in podatkov o podjetju. Potrdite naročilo. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

Novi uporabniki: V zavihek Registracija desno zgoraj se naročite na brezplačni e-časopis, vpišete zahtevane podatke (ime in priimek, email, telefon), odkljukate, da se strinjate s Pogoji obdelave osebnih podatkov in kliknete na gumb »Registracija«. Sistem izpiše »ok«. Za izbiro želenega produkta oz. modula kliknite na levi gumb zgoraj »Naročnina«. Prikaže se vam stran za vnos osebnih podatkov in podatkov o podjetju. Potrdite naročilo. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

Izobraževanja:

Kliknite na izbrani seminar, konferenco ipd. in nato na gumb »Več informacij«. Odpre se vam stran z naslovom seminarja in vsebino, kliknete na gumb »Prijavite se«. Vpišete zahtevane podatke o udeležencih, podatke za izdajo računa in naročnika izobraževanja. Na koncu kliknete gumb »Pošljite vašo prijavo«. O prejetem naročilu boste obveščeni tudi na vaš e-naslov.

E-časopisi:

Naročilo na elektronski časopis je brezplačno in ni pogojeno z nakupom na katerega izmed produktov založbe. Naročite se lahko preko spletne strani www.dashofer.si in drugih spletnih strani ali preko on line portalov založbe. Preko zavihka, ki vam ga spletne strani omogočajo, se najprej registrirate, nato pa kliknete na »Naroči e-časopis na mail«. Odpre se vam stran z izbiro e-časopisov. Izberete želenega s klikom na gumb »+Vpiši«. Na vaš e-naslov boste prejeli potrditveno naročilo. Brezplačni e-časopis vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

Navedeni podatki se lahko v skladu veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) uporabijo za marketinško raziskavo in sklepanje poslov za obstoječe proizvode oz. storitve ali za druge medije v skupini Verlag Dashöfer in se jih ne posreduje tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo tudi spremenimo ali izbrišemo. Po zaključku registracije se na vaš elektronski naslov avtomatično pošlje potrditveno sporočilo. Vsak naročnik kateregakoli e-časopisa je tudi avtomatsko registriran na prejemanje e-časopisa Koledar seminarjev, ki izhaja 2x mesečno in Vas seznanja z organizacijo in izvedbo seminarjev založbe. V primeru akcijske ponudbe lahko Verlag Dashöfer spremeni zasnovo akcije in pravila akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

 1. Pogoji dobave in plačilni pogoji

Pogoji dobave in plačilni pogoji za tiskane produkte

Pogoji dobave in plačila za tiskane vestnike in revije: Naročnina za tiskani vestnik ali tiskano revijo velja za obdobje 12, 24 ali 36 mesecev. Račun za naročnino boste prejeli po pošti skupaj s tiskanim produktom. Naročnino na tiskani produkt je mogoče odjaviti samo pisno, najpozneje 6 tednov pred potekom naročnine, v nasprotnem primeru se samodejno podaljša.

Pogoji dobave in plačila za brošure: Brošuri je priložen račun z valuto 8 dni. Na vašo željo lahko plačate tudi po predračunu ali odkupnini.

Pogoji dobave in plačilni pogoji za on-line produkte

Pogoji dobave in plačilni pogoji za on-line priročnike in on-line revije: Naročnina za on-line produkt se nanaša na obdobje 12, 24 ali 36 mesecev. Po prejetju vašega naročila vam bomo izstavili račun za obdobje 12, 24 ali 36 mesecev, ki vam ga bomo poslali po navadni ali elektronski pošti. Po plačilu pridobite pravico do uporabe za obdobje, ki je navedeno na računu. Založba si pridržuje pravico do izdaje predračuna.

Naročnino za naslednje obdobje lahko odjavite pisno, najpozneje 6 tednov pred potekom 12, 24 ali 36 mesečnega naročniškega obdobja, sicer se bo avtomatsko podaljšala za naslednje 12 mesečno obdobje, če se ne boste odločili drugače. Račun za naslednje obdobje vam bomo poslali 6 tednov pred koncem plačanega naročniškega obdobja.

Naročnina za več uporabnikov je namenjena samo uporabi registriranih uporabnikov in ti ne smejo posredovati podatke za dostop v podatkovno bazo tretjim osebam. V nasprotnem primeru se takšno dejanje smatra kot kršenje licenčnih pravic.

Pogoji dobave in plačilni pogoji za e-gradiva: Na podlagi poslane naročilnice, prejmete potrdilo naročila. Sestavni del naročila je tudi internetni naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo do e-gradiva v PDF obliki. S pridobitvijo pravic do dostopa k dokumentu vam bomo izstavili in po navadni ali elektronski pošti poslali račun. Z naročilom e-gradiva potrjujete svoje soglasje z opravljenim poslom in dobavnimi pogoji.

Dobavni in plačilni pogoji za seminarje

Po prejeti prijavi na seminar vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun z valuto do datuma seminarja, razen v primeru podaljšanega roka plačila (proračunski uporabniki). Plačilo je pogoj za udeležbo, zato na seminar s seboj prinesite potrdilo o plačilu. Če se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas o tem pravočasno obvestite oz. najkasneje tri delovne dni pred datumom seminarja. V primeru neudeležbe ali odjave manj kot tri delovne dni pred seminarjem, je potrebno kotizacijo poravnati v celoti oz. že plačane ne vračamo. V zameno za plačilo vam bomo po seminarju po navadni ali elektronski pošti poslali »voucher« v vrednosti kotizacije seminarja, ki se ga niste udeležili. Rok veljavnosti je 6 mesecev. Koristi ga lahko kdorkoli iz podjetja – plačnika kotizacije - in to navede pri prijavi na seminar.

Naročniki naših priročnikov ali revij imajo ob prijavi na seminar popust. Status naročnika preverjamo ročno v postopku izdaje računa, zato je v potrditvenem sporočilu o prijavi vedno navedena redna oz. polna cena seminarja.

Pridružujemo si pravico spremeniti čas ali kraj izvedbe seminarja, kakor tudi pravico, da v primeru nezadostnega števila prijav seminar odpovemo. O vseh spremembah boste prijavljeni pravočasno obveščeni po telefonu ali elektronski pošti.

Plačilni pogoji pri plačilu na obroke

Na izstavljenem računu je zaveden datum zapadlosti obroka, število obrokov in znesek posameznega obroka. S plačilom prvega obroka naročnik pridobi poln dostop do on-line produkta.

V primeru, da je del ponudbe tudi darilo, prejme naročnik le-to po plačilu prvega obroka. Če naročniško razmerje med založbo Verlag Dashöfer in naročnikom preneha pred potekom minimalnega obdobja veljavnosti naročniškega razmerja (12, 24 ali 36 mesecev), se naročnik zaveže založbi Verlag Dashöfer vrniti vrednost prejete ugodnosti-darila sorazmerno zmanjšano glede na število dni že pretečenega minimalnega obdobja sklenjenega naročniškega razmerja. Vrednost darila, ki ga mora naročnik vrniti, se izračuna tako, da se vrednost prejetega darila deli s številom dni sklenjenega naročniškega razmerja in pomnoži s številom dni, ko bi naročnik še moral biti v naročniškem razmerju. Naročnik je dolžan plačati v roku in na način v skladu z izstavljenim računom založbe Verlag Dashöfer.

Pogoji dobave in plačilni pogoji za fizične osebe

Fizične osebe lahko:

plačajo po predračunu. Po plačilu predračuna vam pošljemo naročeni priročnik na naslov naveden na naročilnici.

plačajo po računu. Po plačilu računa vam pošljemo naročeni priročnik na naslov naveden na naročilnici.

 1. Reklamacije

Fizične in pravne osebe imajo pravico, da v roku 14 dni od prevzema produkta v tiskani obliki vrnejo osebno ali po pošti na sedež založbe. Strošek, ki nastane v zvezi z vračilom produkta preko pošte bremeni naročnika produkta. Produkt mora biti vrnjen nepoškodovan. Za znesek plačanega produkta v katerikoli obliki se naročniku, ki je pravna oseba, denarja ne vrača, ampak se upošteva dobroimetje v obliki dobropisa, ki se lahko koristi za katerikoli drug produkt ali storitev založbe Verlag Dashöfer. Prav tako ni mogoče prenaročanje med produkti v trajanju naročniškega razmerja. V primeru reklamacije produkta, ki je rešena v korist naročnika (poškodba produkta, nedelujoč produkt, nepopoln produkt, produkta ni na zalogi ali nima dostopa v dogovorjenem roku), se plačana kupnina v nekaj dneh od prejema vrnjenega produkta nakaže na TRR. Vsi ostali pogoji dobave pod točko 3., 4. in 5. veljajo tudi za fizične osebe.

 1. Cene

Cene produktov in storitev založbe Verlag Dashöfer so objavljene na spletnih straneh in veljajo enako za pravne in fizične osebe. Vse cene vsebujejo DDV in cene brez DDV. Veljajo na dan objave na internetni strani oz. kot je določeno ali dogovorjeno s posameznim naročilom. Obračuna se tudi strošek manipulacije in dostave in velja za pravne in fizične osebe.

 1. Strošek manipulacije in dostave

Strošek manipulacije in dostave je enoten za območje celotne Slovenije in se razlikuje glede na obliko in težo produktov. Velja za pravne in fizične osebe. Vse cene so v EUR.

PRODUKTI

Cena brez DDV

Znesek DDV

Cena z DDV

Tiskani osnovni vestnik

19,90

4,37

24,27

Podaljšanje naročnine tiskanega vestnika

19,90

4,37

24,27

za obdobje enega leta

Tiskana revija – naročnina za 3 izdaje v obdobju enega leta

14,90

3,27

18,17

Podaljšanje naročnine tiskane revije za 3 izdaje v obdobju enega leta

14,90

3,27

18,17

Tiskana brošura

4,50

0,99

5,49

On-line brošura

1,00

0,22

1,22

On-line produkt

3,90

0,85

4,75

 

 1. Svetovanje naročnikom in uporabnikom

Na vsa vprašanja, ki so povezana s sistemom pošiljanja naših produktov in njihovega plačila, ter vsebinsko in tehnično pomoč, vam je na voljo Oddelek kupcev od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro preko pošte, elektronske pošte ali telefona, kjer vam bodo svetovali v najkrajšem možnem času.

Servis Vprašanja-odgovori

Naročniki, ki imajo sklenjeno naročnino na tiskane ali on-line produkte, lahko pisno zastavijo vprašanja, na katera bodo brezplačno v pisni obliki odgovorili izbrani strokovnjaki v avtorskem kolektivu. Število pripadajočih brezplačnih odgovorov na vprašanja je navedeno v spodnji tabeli. Posamezni odgovor na vprašanje bodo naročniki prejeli po elektronski pošti, najkasneje v roku enega meseca.

Naročniki on-line produktov vprašanje zastavijo prek spletne strani produkta, in sicer tako, da po vpisu uporabniškega imena in gesla v uporabniškem računu izberejo rubriko »Moje vprašanje« in v za to namenjen prostor napišejo svoje vprašanje.

Produkt

Število brezplačnih strokovnih odgovorov na vprašanje v obdobju 12-mesečne naročnine

Tiskani vestnik in on-line revija

On-line priročnik s posodobitvami

Portal

Odvisno od naročniškega paketa. Na spletni strani vsakega portala v rubriki Naročilnica je natančno navedeno, koliko odgovorov na vprašanja pripada posameznemu naročniškemu paketu.

 

V zavihku »Vprašanje« lahko zastavite kratko vprašanje, na katerega želite prejeti strokovni odgovor. Ko bomo prejeli vaše vprašanje, vam bomo poslali potrditveno sporočilo in poiskali strokovnjaka, ki bo v najkrajšem možnem času pripravil odgovor. Pošiljanje prilog ni mogoče.  

Število vprašanj je omejeno in odvisno od posameznega modula. Število vprašanj ni prenosljivo v naslednje naročniško obdobje. V primeru, da porabite število vprašanj, ki jih izbrani modul vključuje, lahko zastavite dodatno plačljivo vprašanje po individualni ponudbi.

Ravnanje z uporabniškim imenom in geslom

Naročnik se zavezuje, da bo uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost, ga hkrati uporabljal samo na enem računalniku in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je v primeru zlorabe gesla odškodninsko odgovoren.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oziroma tretjih oseb.

 1. Politika zasebnosti

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih registrirani in naročniški uporabniki posredovali družbi, varovala kot poslovno skrivnost in uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Uporabnik se strinja, da družba Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. lahko zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov naročnika:

ime in priimek naročnika, fizična oseba / naziv podjetja za pravne osebe;

naslov prebivališča / sedež podjetja za pravne osebe;

telefonsko številko, mobilno številko in elektronsko pošto;

davčno številko za fizične osebe / davčno in matično številko za podjetja

podatke o transakcijskem računu za vzpostavitev plačevanja storitev operaterja preko eRačuna ali Direktne bremenitve;

Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali blokiramo za pošiljanje reklamnih sporočil. Več o Splošnih pogojih poslovanja založbe in politiki zasebnosti si lahko preberete tukaj.

Naročilnice in računi naročenih produktov so shranjeni na sedežu podjetja v prostorih založbe Verlag Dashöfer na Dunajski cesti 21, Ljubljana, in so naročnikom dostopni na vpogled v delovnem času založbe. Vsi posredovani osebni podatki naročnikov, bodo varovani v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@dashofer.si ali to sporočijo na Oddelek kupcev na tel.: 01/4345 590. Vse naše produkte se lahko osebno ogleda in kupi na naslovu založbe.

On-line storitve družbe Verlag Dashöfer uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Posameznik z vpisom svojih podatkov potrjuje, da je seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi ali pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice z zahtevo na elektronski naslov info@dashofer.si, pisno po pošti na sedež upravljalca Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., na naslov Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana ali po telefonu na telefonsko številko: 01 4345 590.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima posameznik pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

 1. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Vse pravice, predvsem avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine so izključna last Dashöfer Holding, Ltd oz. Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. ter so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Vse pravice so pridržane, predvsem pravica do razmnoževanja, distribucije in prevoda. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedana reprodukcija v kakršnikoli obliki (tisk, fotokopiranje, elektronske ali druge reprodukcijske oblike) in tudi shranjevanje, predelava ali širjenje z uporabo elektronskih off-line sistemov.

Portali vsebujejo elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom RS in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22)).

Uporabniki portalov smejo uporabljati informacije in in podatke vključene v portalih le za svoje potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz portalov pod pogojem, da navedejo vir Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.

Povezave na spletne strani portalov so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja vir »Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.« ter da se po kliku portalov prikazujejo v samostojenm okviru, z vsemi elementi portalov, še zalsti z oznakami blagovnih znamk (DaRa profi, KaDo profi, Seja profi ...), morebitnimi oglasi in prvanim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo družbe Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. kadarkoli odstrani.

Založba, kot imetnik avtorskih materialnih pravic, si v skladu s tretjim odstavkom 57.a člena ZASP pridržuje vse pravice v zvezi z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem in izrecno prepoveduje vsako avtomatizirano analitično tehniko, katere namen je analiziranje besedila in podatkov v elektronski obliki, da se ustvarijo informacije, kot so npr. vzorci, trendi in korelacije, kar vključuje tudi digitalizacijo analognih vsebin in oddaljen dostop do takšnih vsebin. Prejšni stavek tega odstavka ne velja za besedilno in podatkovno rudarjenje za namene znanstvenega raziskovanja, kot ga opredeljuje 57.b člen ZASP.

Uporabniki portalov odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala družbi Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na povezavi.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 1. Reševanje pritožb

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Naročnik oz. uporabnik odda pritožbo preko elektronske pošte na naslov info@dashofer.si ali po pošti na naslov Verlag Dashöfer d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

 1. Končna določila

Naročnik oz. uporabnik produktov založbe Verlag Dashöfer ob naročilu potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji uporabe produktov in se z njimi strinja. V zvezi z morebitnimi spori se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 15.6.2023

Verlag Dashöfer, založba, d. o. o.