Politika zasebnosti

Izjava o varstvu osebnih podatkov

 1. Splošno

Založba Verlag Dashöfer (v nadaljevanju poimenovana kot založba) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Založba se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@dashofer.si, telefonska številka: +386(1)4345590.

Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov. 

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke za namen obdelave in uporabe zbiramo samo v primeru, če se kot uporabnik naših spletnih strani prostovoljno odločite, da nam boste posredovali takšne podatke, ali nam zato dajete izrecno soglasje. V takšnih primerih se strinjate s predmetnimi pogoji uporabe. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletnih strani založbe Verlag Dashöfer se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naših spletnih straneh. Na naših spletnih straneh lahko izpolnete spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. Založba Verlag Dashöfer tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Vsi podatki, ki so zbrani preko naših spletnih straneh ali so kako drugače sporočeni založbi, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti založbe Verlag Dashöfer, tj. izdajanje strokovne literature in izobraževanje, in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko založba preko elektronske pošte ali telefona obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na založbo ali njene storitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

Podatki se obdelujejo za namene opisane tudi v naših Splošnih pogojih poslovanja objavljenih na spletnih straneh založbe:

 • dostavljanje dokumentov v zvezi z naročenimi izdelki in storitvami (dostava izdelkov, obračun storitev založbe, glasila in novice o naročenih izdelkih);
 • redno obveščanje - strokovni brezplačni e-časopisi, informacija o terminih webinarjev in klepetalnic, ki so del naročniških paketov;
 • boljša ciljna usmerjenost za pošiljanje sporočil in novic o drugih izdelkih in ugodnostih v naši ponudbi;
 • zvišanje kakovosti naših izdelkov in storitev;
 • za potrebe analiz založbe in meritve s ciljem ugotovitve uporabe naših produktov.
 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru veljavnih predpisov se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Založba Verlag Dashöfer se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 1. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjene pogodbe se hranijo 10 (deset) let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika;
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 1. Način varstva vaših podatkov

Založba Verlag Dashöfer se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Založba bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi - licenčni program Navision, Dashöfer Holding CMS (CIF) so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v varni kovinski omari in omarah do katere ima dostop le pooblaščena oseba za te podatke. Poslovni prostori založbe so v celoti varovani z alarmom v sodelovanju z zunanjim partnerjem.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

 1. Vaše pravice

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic oz. obvestil:

Če obvestil ali novic o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici oz. obvestilu, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: info@dashofer.si. Če ne želite več prejemati obvestil po telefonu, nam to lahko javite na telefonsko številko: 01 4345 590.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Verlag Dashöfer, založba, d.o.o.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo založba posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice z zahtevo na elektronski naslov info@dashofer.si, pisno po pošti na sedež upravljalca Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., na naslov Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana ali po telefonu na telefonsko številko: 01 4345 590.

Založba se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko podate tudi pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

 1. Stik

Vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, nam lahko sporočite:

 • Pisno po pošti na sedež upravljalca Verlag Dashöfer, založba, d.o.o., na naslov Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana
 • Preko elektronske pošte na naslov info@dashofer.si
 • Po telefonu na ptevilko 01/4345 590
 1. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji ter predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Ljubljana, 15.6.2023

Verlag Dashöfer d.o.o.