Strokovno gradivo

Zaposlovanje tujcev

E-dokument s pojasnili pravne podlage, vzorcem pogodbe, obračunom plače in primeri iz prakse.

Ste vedeli?

- Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je ponovno spremenjen, saj je bila dne 12. 4. 2021 v Uradnem listu objavljena novela-C Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se je začela uporabljati dne 27.5.2021. Izjemi sta peti odstavek 17. člena in novi tretji odstavek 38. člena ZZSDT-C, ki sta se začela uporabljati 27. 5. 2022.

Ključne novosti so:

 • dodatni pogoj za zaposlitev brezposelnega tujca,
 • soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali
 • soglasje za opravljanje pripravništva,
 • olajšanje podaljšanja zaposlitve tujca pri istem delodajalcu,
 • nov razlog za umik soglasja ter
 • novi razlogi za izrek prepovedi zaposlovanja tujcev.

- Področje zaposlovanja tujcev nadzira Inšpektorat RS za delo (IRSD), inšpektorji pa največkrat ugotovijo naslednje nepravilnosti:

 • tujci opravljajo drugo delo kot tisto, za katerega je bilo v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oz. modre karte EU ali izdaje pisne odobritve dano soglasje oz. je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo;
 • od tujcev težko pridobijo informativne liste, saj ti pogosto ne vedo, kaj se od njih zahteva, četudi je v primeru, ko se informativni list ne predloži, kaznuje tudi delavec tujec.

- Če delodajalec, ki zaposluje tujca, ne spoštuje določb ZZSDT, je lahko oglobljen, globa lahko doleti tudi odgovorno osebo delodajalca, te pa lahko nanesejo tudi do 30.000 evrov. 

Nasvete, kako pravilno postopati pri zaposlovanju tujcev, smo zbrali v e-dokumentu, kjer najdete zakonsko podlago, primer obračuna plače, vzorec pogodbe o zaposlitvi  za določen čas s tujcem in pojasnilo, kako je z inšpekcijskim nadzorom in možnimi globami.

Vse skupaj smo nadgradili s primeri iz prakse in »check listo« obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca. Odgovorimo pa tudi na vedno bolj aktualno vprašanje zaposlovanja beguncev iz Ukrajine v Republiki Sloveniji.

 

Avtorji

 • Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o
 • doc. dr. Lidija Robnik

Vsebina

Gradivo vsebuje:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) 
 • Inšpekcijski nadzor zaposlovanja tujcev 
 • Obveznosti delodajalca pri zaposlovanju tujcev 
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas s tujcem (vzorec) 
 • Zaposlovanje tujcev: odgovori na vprašanja iz prakse 
 • Zaposlovanje beguncev iz Ukrajine 
 • Obračun plače nerezidentov 
 • Obdavčitev 
 • Obračun dohodka iz zaposlitve nerezidenta 
 • Zaposlovanje tujcev: »check lista« obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo tujca 

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si