Predlagani produkti

E-ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE - priprava in prenos e-arhivskega gradiva od ustvarjalca v pristojni arhiv

Brez elektronskih medijev in elektronskega poslovanja, komuniciranja, spletnih izmenjav podatkov in informacij si sodobnega poslovanja ne predstavljamo. Še kako pomembno je, da tovrstne oblike dela na predpisan način tudi ustrezno evidentiramo oziroma na primeren način shranimo. Na spletni ...

 Konferenca

Več o produktu
Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - FEBRUAR 2024

Brušura ponuja vpogled v spremenjene konte v enotnem kontnem načrtu za leto 2024, obračun plače za prihajajoče leto ter računovodski in DDV vidik prefakturiranja. Vsi primeri knjiženja v tej številki so prilagojeni novim SRS 2024, kar vam omogoča, da korakate v prihodnost s trdnim znanjem. S ...

 Brošure

Več o produktu
NOVO
E-brošura Vodenje evidenc po novem

E-brošura Vodenje evidenc po novem vam bo pomagala pri lažjem razumevanju zakonskih zahtev in praktičnih vidikov vodenja evidenc v vašem podjetju. Brošura vsebuje dragocena pojasnila zakonskih podlag za vodenje evidenc v podjetju, članek o novostih novele ZEPDSV-A, vzorce ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO
E-gradivo Premoženjska bilanca 2023

Predstavljamo vam novo e-gradivo Premoženjska bilanca - ključno orodje za brezhibno pripravo premoženjske bilance za leto 2023! E-gradivo je namenjeno javnim zavodom in njegovim ustanoviteljem (občinam, država) in pomaga pri pripravi premoženjske bilance za leto 2023. Kaj boste našli v tem ...

 Strokovno gradivo

Več o produktu
NOVO
Portal Davki in računovodstvo (DaRa)
Portal Davki in računovodstvo (DaRa)

Strokovni portal Davki in računovodstvo na enem mestu vsebuje vse strokovne informacije, ki jih potrebujete za učinkovito delo v računovodstvu. Z razlago pravne podlage, primeri iz prakse, opozorili in pojasnili vam strokovni avtorski kolektiv slovenskih strokovnjakov zagotavlja pravilno ...

 Portal

Več o produktu
Portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve (KaDo)
Portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve (KaDo)

Strokovni portal Kadrovanje, dohodki, obračuni in dajatve obsega najpomembnejše strokovne informacije s področja obračunavanja plač in personalistike. Slovenski strokovnjaki dnevno pripravljajo vsebine v obliki novic, komentarjev, odgovorov na vprašanja in video seminarjev. Njihovo vodilo je ...

 Portal

Več o produktu
On-line strokovna revija Javni sektor
On-line strokovna revija Javni sektor

On-line Javni sektor je vodnik po zakonodajnih spremembah in aktualni praksi v javnem sektorju. Enkrat mesečno vam prinaša izbor strokovnih člankov, ki vključujejo komentar sprememb zakonodaje in primere iz prakse v obliki odgovorov na vprašanja. Strokovni članki opozarjajo na napake in ...

 On-line vestnik

Več o produktu
On-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino
On-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino

NOVOST - Specializiran on-line vestnik DDV pri poslovanju s tujino – primeri z rešitvami pri mednarodnih transakcijah znotraj EU in s tretjim svetom

 On-line vestnik

Več o produktu
Zakon o javnem naročanju: komentar k zakonu

Spletni priročnik sestavljajo besedilo členov zakona in komentarji posameznih členov, ki obsegajo jasno in razumljivo pojasnilo vsakega posameznega člena. Priročnik vključuje pojasnila zadnje novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).

 On-line priročnik

Več o produktu
NOVO

Vtisi naših udeležencev