Certificirani seminar

Kadrovska šola

Brošure

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov in razkritja - FEBRUAR 2024

Brušura ponuja vpogled v spremenjene konte v enotnem kontnem načrtu za leto 2024, obračun plače za prihajajoče leto ter računovodski in DDV vidik prefakturiranja. Vsi primeri knjiženja v tej številki so prilagojeni novim SRS 2024, kar vam omogoča, da korakate v prihodnost s trdnim znanjem. S poudarkom na novostih v rezervacijah za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, vam predstavljamo ključna vprašanja, ki jih prinašajo spremenjena pravila. Ali bi morali rezervacije knjižiti že za leto 2023? Odgovore boste našli v naši rubriki "Odgovori na vprašanja". Za piko na i vam predstavljamo tudi razkritja za zaključevanje leta 2023, kjer boste našli ključne informacije za podjetja zavezana reviziji, pa tudi tista, ki niso zavezanci za revidiranje računovodskih izkazov. Posebno pozornost posvečamo vplivu višjih obrestnih mer na računovodske izkaze 2023.

Avtorji

Lidija Gošnjak, davčna svetovalka z licenco ZDSS
Sonja Kermat
Darinka Meško, mag.
doc. dr. Lidija Robnik
Veronika Bratož, davčna svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa
Erika Stražar
Sonja Novakovič Jelen, univ. dipl. ekon., Preizkušena računovodkinja, BDO Revizija d.o.o.
Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica

Vsebina

Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov
Rezervacije (primeri knjiženja po SRS 2024)
Plače in nadomestila (primeri knjiženja po SRS 2024)
Odloženi davki (primeri knjiženja po SRS 2024)
Kratkoročne časovne razmejitve
Računovodski in DDV vidik prezaračunavanja ali prefakturiranja
Spremembe kontov v Priporočenem enotnem kontnem načrtu v letu 2024
V primerih uporabljeni konti
Razkritja
Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji
Vpliv višjih obrestnih mer na računovodske izkaze 2023
Pomembna razkritja v letnem poročilu za leto 2023 gospodarske družbe, ki so zavezane reviziji
Vprašanja in odgovori
Investicije v letu 2024
Prehod na SRS 2024

Storitve

Pred vami je obdobje, ko boste zaključili leto in naredili otvoritve za leto 2024. Pri otvoritvah bo treba upoštevati spremenjena računovodska pravila, ki jih vsebujejo Slovenski računovodski standardi 2024. V tej številki tako izpostavljamo določene novosti, ki so do neke mere povezane z zaključevanjem leta 2023. Na  primer, v članku Rezervacije (primeri knjiženja po SRS 2024) obravnavamo tudi rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki jih bodo, v kolikor jih še niso, oblikovala tudi srednje velika podjetja, saj novi SRS 2024 skoraj ne dopuščajo več izjem pri oblikovanju teh rezervacij pri podjetjih, zavezanih reviziji. Eno od vprašanj je tudi: Ali bi jih po novih SRS 2024 morali knjižiti že za leto 2023? Odgovor najdete v rubriki Odgovori na vprašanja. Druga novost je knjiženje odloženih davkov po novih SRS 2024. Za leto 2023 jih boste sicer še knjižili po SRS iz 2016, vendar: upoštevali boste davčno stopnjo za leto 2024. Več o tem v članku: Odloženi davki (primeri knjiženja po SRS 2024). V rubriki Knjiženje zahtevnejših poslovnih dogodkov najdete še več člankov na to tematiko: kateri so spremenjeni konti v enotnem kontnem načrtu za leto 2024, kako se knjiži obračun plače za leto 2024 in računovodski in DDV vidik prefakturiranja. Vsi primeri knjiženja v tej številki so torej po SRS 2024.
Za zaključevanje leta 2023 vam bodo prav prišle informacije iz rubrike Razkritja. Obravnavamo tako razkritja za podjetja, ki so zavezana reviziji, kot za tista, ki niso zavezanci za revidiranje računovodskih izkazov. Poseben poudarek pa dajemo predstavitvi vpliva višjih obrestnih mer na računovodske izkaze 2023. V rubriki Razkritja se upoštevajo SRS, kot veljajo za leto 2023, torej SRS 2016 in SRS 15 2019.

Za vsa vaša vprašanja je na razpolago:
Verlag Dashöfer - info@dashofer.si